Naši programi

Dječji vrtić Jarun svakodnevno provodi slijedeće programe: redoviti primarni 10- satni program (jaslice/vrtić), posebni sportski program, program ranog učenja stranog jezika (engleski i njemački), alternativni program prema koncepciji Marije Montessori (jaslice i vrtić) i obvezni program predškole.

Uvažavajući specifičnosti dobi djeteta (stalnu potrebu i receptivnost za nove spoznaje i potrebu za kretanjem i boravkom na zraku), programi se obogaćuju sportskim sadržajima, odlaskom izvan vrtića (muzeji, kazališta..) kao i organizacijom predstava i posjeta u prostorima vrtića. Navedeni sadržaji omogućuju djeci raznovrsne spoznaje i doživljaje, te su poticaj brojnim aktivnostima u vrtiću.


Ispiši stranicu