Kontakt

Dječji vrtić Jarun

Bartolići 39A, Zagreb

Telefon: 01/36 59 800

Fax: 01/36 59 801

E mail: vrtic.jarun@zagreb.hr
 


TAJNIŠTVO 7:00-15:00 satiRAČUNOVODSTVO: 8:00-16:00 sati
 
telefon: 01/36 59 823, 01/ 36 59 804
 

 

RAVNATELJICA

Kuća Domagoj, Bartolići 39A

telefon: 01/36 59 802


 
PEDAGOGINJE

Kuća Tomislav, Martina Pušteka 14

telefon: 01/36 39 762Kuća Domagoj, Bartolići 39A

telefon: 01 / 36 59 803 
PSIHOLOZI

Kuća Domagoj, Bartolići 39A

telefon: 01/36 59 808


Kuća Zvonimir, Hrgovići 20

telefon: 01 / 36 36 376

 
LOGOPEDINJA

Kuća Tomislav, Martina Pušteka 14

telefon: 01/36 39 762

 

 ZDRAVSTVENE VODITELJICE

Kuća Domagoj, Bartolići 39A

telefon: 01/36 59 809


Kuća Tomislav, Martina Pušteka 14

telefon: 01 / 36 32 216


Napomena: stručne suradnike i zdravstvene voditeljice možete kontaktirati nakon 13:00 sati.

  

 

 

 

Ispiši stranicu