Kontakt

Dječji vrtić Jarun

Bartolići 39A, Zagreb

Telefon: 01/36 59 800

Fax: 01/36 59 801

E mail: vrtic.jarun@zagreb.hr

E mail adresa za potrebe roditelja upisane djece djeca.jarun@gmail.com


TAJNIŠTVO 7:00-15:00 sati

E mail: tajnica@vrtic-jarun.hr


RAČUNOVODSTVO: 8:00-16:00 sati
 
telefon: 01/36 59 823, 01/ 36 59 804
 

E mail: racunovodstvo@vrtic-jarun.hr

E mail: uplate@vrtic-jarun.hr
 

 

RAVNATELJICA

Kuća Domagoj, Bartolići 39A

telefon: 01/36 59 802


E mail: djeca.jarun@gmail.com 

 
PEDAGOGINJE

Kuća Tomislav, Martina Pušteka 14

telefon: 01/36 39 762


E mail: djeca.jarun@gmail.com 


Kuća Domagoj, Bartolići 39A

telefon: 01 / 36 59 803


E mail: djeca.jarun@gmail.com 

 
PSIHOLOZI

Kuća Domagoj, Bartolići 39A

telefon: 01/36 59 808

E mail: psiholog@vrtic-jarun.hr

Kuća Zvonimir, Hrgovići 20

telefon: 01 / 36 36 376

E mail: psiholog@vrtic-jarun.hr

 
LOGOPEDINJA

Kuća Tomislav, Martina Pušteka 14

telefon: 01/36 39 762

E mail: djeca.jarun@gmail.com 

 

DEFEKTOLOGINJA

Kuća Krešimir, Ante Pandakovića 2

telefon: 01/38 32 639

E mail: defektolog@vrtic-jarun.hr

 
ZDRAVSTVENE VODITELJICE

Kuća Domagoj, Bartolići 39A

telefon: 01/36 59 809

E mail: zdravstveni.voditelj@vrtic-jarun.hr 


Kuća Tomislav, Martina Pušteka 14

telefon: 01 / 36 32 216

E mail: zdravstveni.voditelj@vrtic-jarun.hr 

Napomena: stručne suradnike i zdravstvene voditeljice možete kontaktirati nakon 13:00 sati.

  

 

 

 

Ispiši stranicu