Montessori program

Ovo je cjeloviti posebni program koji se ostvaruje tijekom 10-satnog boravka djece u skupini. Namijenjen je djeci od 3. do 7. godine života. Od jeseni 2010. godine Montessori program provodi se u dvije vrtićke odgojne skupine, a na jesen 2019. godine počinje provedba Montessori programa u jednoj skupini djece jasličke dobi. Rad grupe odvija se u posebno pripremljenoj okolini, što je i specifičnost ovog programa, uz poseban Montessori materijal. Dijete prema vlastitim potrebama bira čime će se i koliko dugo baviti i tako zadovoljava svoju potrebu za samostalnošću.

Program se ostvaruje kroz pet osnovnih područja (područje praktičnog života, područje senzorike, područje govora i jezika, kozmičko područje i područje matematike) i obogaćuje se kroz dodatne sadržaje: pokret, glazbu i likovnost.


Ispiši stranicu