Redoviti program s integriranim engleskim i njemačkim jezikom

Program ranog učenja stranog jezika je integriran u redoviti 10-satni program. Namijenjen je djeci od 3. do 7. godine života.  Rano učenje stranih jezika jest proces sustavnog senzibiliziranja djeteta za uspostavljanje i njegovanje kontakata s više jezika od rane dobi.

Specifičnost programa je što djeca uz redoviti odgojno obrazovni proces na hrvatskom jeziku, upoznaju još jedan - strani jezik. Posebno se planiraju i izvode aktivnosti u kojima djeca usvajaju elemente stranog jezika. Velika prednost ovako integriranog programa je mogućnost korištenja svakodnevnih životnih situacija i poticaja za učenje jezika (situacijsko učenje).

Strani jezik i njegovi sadržaji dio su redovitog odgojno-obrazovnog procesa i oblik njegova obogaćivanja. Uz ovakav pristup u radu svako dijete ima osjećaj napredovanja i uspjeha, stvara dobru sliku o sebi, razvija osjećaj samopouzdanja i neopterećenosti. Također pokazivanje postignuća dijete doživljava kao igru i ugodnu aktivnost.
 Ispiši stranicu