Redoviti primarni program

 

Primarni 10-satni program provodi se za djecu u dobi od jedne godine do polaska u osnovnu školu. Djeca do navršene 3. godine života polaze tzv. jasličke skupine, a djeca od 3. do 7. godine života vrtićke skupine.

Svaku grupu vode dvije odgajateljice koje u suradnji sa stručnim timom vrtića rade na pravodobnom prepoznavanju i zadovoljavanju dječjih potreba i poticanju razvoja svakog pojedinog djeteta prema njegovim mogućnostima. U radu s djecom naglasak je na cjelovitom razvoju djeteta, uvažavanju i zadovoljavanju razvojnih potreba i interesa pojedinog djeteta, poticanje samostalnosti i brige za sebe, druge i okoliš, te razvoj pozitivne slike djeteta o sebi.


Ispiši stranicu