O nama

Dječji vrtić Jarun radi na području naselja Jarun, Gajevo i Staglišće od prosinca 1978. godine, a uprava vrtića nalazi se na adresi Bartolići 39A.

Danas je u vrtiću 890 djece u dobi od 1. godine do polaska u školu. Djeca su smještena u 39 odgojnih skupina na 7 različitih lokacija. Za djecu u godini pred polazak u osnovnu školu, a koja nisu polaznici redovitog programa vrtića organiziran je program predškole u dvije skupine, koji se održava dva puta tjedno u jutarnjem terminu. O zadovoljavanju dječjih potreba svakodnevno vodi brigu 153 djelatnika.

 


Ispiši stranicu