PROVEDBA EUROPSKIH PROJEKATA U DV JARUN: Erasmus +, eTwinning, EU Code Week, Job shadowing

 
Pedagoška godina 2020./2022.

Erasmus plus KA2 projekt: "MOĆ ČITANJA"  
Dječji vrtić Jarun započeo je sudjelovanje u novom KA2 Erasmus + projektu naziva The Power of Reading (Moć čitanja) u trajanju od 1. 12. 2020. do 31.11. 2022. godine. U projektu sudjeluju partneri iz Španjolske (CE Zola Villafranca), Estonije (Eralasteaed KAlli-Kalli), Islanda (Arnarsmari), Grčke (11th Nipiagogio Chanion) i Hrvatske (DV Jarun).
Koordinatorica projekta za DV Jarun je ravnateljica Snježana Vusić-Kodvanj, a projektni tim čine pedagoginja Kristina Martinko Rutić, psihologinja Neda Vac Burić, odgojiteljice Valerija Landsky, Martina Najdek, Stanka Mrkoci i Sanja Popović.

 
Cilj projekta je izmjena profesionalnog iskustva među partnerima vezano uz suvremene metode i načine primjene priče u radu s djecom, poticanje roditelja na čitanje djeci i razvijanje čitateljskih kompetencija od najranije dobi.
S ciljem uvida u navike čitanja i promoviranja važnosti čitanja kreiran je upitnik koji će u zemljama partnerima popunjavati roditelji i odgojitelji na početku i na kraju provedbe projekta.

Kroz šest susreta partnera provest će se aktivnost LTT (Learning Teaching Training) s temama:
 • Čitanje u prirodnom okruženju i dijaloško čitanje (Reading in Nature & Dialogic Reading)
 • Čitanje i osjećaji (Reading, Feelings and Emotions)
 • Čitanje, igre i ICT tehnologije (Reading, Games and ICT Resources)
 • Čitanje i različitosti /inkluzija/ (Reading and diversity /a way to social inclusion/)
 • Čitanje i vještine rješavanja problema (Reading and Problem-solving skills)
Sve aktivnosti vezane uz provedbu projekta održavat će se u skladu s epidemiološkim mjerama vezanim uz COVID-19. Redoviti sastanci partnera održavat će se interaktivno korištenjem online tehnologije (skyp, zoom), a mobilnosti će se održati ovisno o epidemiološkim uvjetima i u skladu s epidemiološkim mjerama.
 
Prvi online susret partnera održan je u prosincu 2020. godine, na kojem je dogovoren način rada, vrste i tijek provedbe aktivnosti za vrijeme trajanja projekta, izrada loga i načini diseminacije provedenih aktivnosti.

 ISLAND – ONLINE MOBILNOST
 
Prva mobilnost projekta održana je online zbog epidemioloških mjera 24. i 25. veljače 2021., a domaćin mobilnosti bio je Island. Tijekom ove mobilnosti partneri su predstavili ustanove iz kojih dolaze i temeljna polazišta rada.
 
Tema susreta odnosila se na čitanje u prirodnom okruženju i dijaloško čitanje koje je predstavio Island. Kroz ppt prezentaciju domaćini su pokazali na koji način koriste svakodnevne situacije izvan vrtića (u prirodi, na autobusnoj stanici, prolazak pored trgovina, oglasnih ploča, uličnog natpisa) za čitanje s ciljem da dijete shvati kako pisani tekst uvijek prenosi neku poruku.
 
Također, osvrnuli su se na dijaloško čitanje kao omiljenu aktivnost roditelja i djece koja se sastoji od zajedničkog čitanja roditelja i djeteta, te raspravljanja o pročitanom tekstu (postavljanje pitanja, traženje komentara, povezivanje sa svakodnevicom i sl.). Za razliku od uobičajenog čitanja koje podrazumijeva jednostranu (roditeljsku) aktivnost, dijaloško čitanje potiče obostranu aktivnost djeteta i roditelja, jer se odvija u obliku razgovora - faze čitanja izmjenjuju se s fazama razgovora o slikama i tekstu, roditelj postavlja pitanja na koja dijete verbalno odgovara, dijete lakše razumije i lakše se uživljava u sadržaj pročitanog teksta.


Dijaloško čitanje s mlađom djecom se odvija na jednostavnijoj razini:
 • Postavljanje poticajnih pitanja (Što je ovo/Što je sve na slici/Što ovdje vidiš?) – izbjegavajte pitanje koja traže odgovore „da/ne“, ili samo pokazivanje slike, bolja su pitanja sa „Što“ jer traže različite odgovore i potiču dijete na samostalan govor
 • Obogaćivanje odgovora (npr. dijete kaže MACA – reći Što maca radi ILI Koje boje je maca)
 • Ponavljanje odgovora djeteta (kao ohrabrenje da je bilo ispravno)
 • Pomaganje (kada dijete reklo krivo, samo ponoviti ispravno, bez da mu govoriti „to si rekao krivo, treba ovako“)
 • Pohvala i hrabrenje (npr. „Dobro si to zapazila”)
 • Uvažavanje djetetova zanimanja (ako dijete skrene s teme, gledajući neki detalj slike –slijediti ga, i ponovo se vratiti na glavnu nit)
 • Vedrina i šala (opušteno kao igra, ne da dijete dobije dojam da odrasli procjenjuje što/koliko dijete zna)
Sa starijom djecom, koja već imaju bogatiji vokabular i mogu slagati složenije rečenice – ide složenija razina dijaloškog čitanja:
 • Postavljanje pitanja slobodnog odgovora (npr. „Što je na ovoj stranici?“ ili „Reci mi, o čemu se ovdje radi“ ili „Opiši mi što se ovdje događa.“) – takva pitanja su teža od „Što-pitanja“. U početku će dijete vjerojatno dati jednostavne, siromašne odgovore. Važno je pohvaliti odgovore, čak i one vrlo jednostavne – i onda možda dodati primjereni odgovor ako je dijete krivo reklo, ili obogatiti djetetov odgovor s dodatnim pitanjima.
 • Proširenje djetetova izričaja – ponoviti što je dijete reklo uz dodavanje detalja ili drugu riječ (npr ako dijete kaže – „Krava jede“, možete reći „da, krava pase“ ili ako dijete kaže „maca je pobjegla“, možete reći – „da, maca je pobjegla na drvo, misliš li da se jako uplašila?“
 • Vedrina i šala – i na složenijoj razini, čitanje mora biti zabavno i poput igre. I starija djeca su osjetljiva na kritiku ili čak podsmijeh, pa je važno prihvaćajući pogreške u vedrom tonu razgovarati o slikovnici.

Pedagoška godina 2019./2021.
 

Erasmus plus KA1projekt: „NA PUTU KA VIŠEJEZIČNOSTI“
 
U ovoj pedagoškoj godini nastavljamo sa ostvarivanjem EU projekata u našem vrtiću. Sudjelovanje u projektima vezano je uz  podizanje kvalitete učenja u ranoj dobi, jačanjem interkulturalnih, metodičkih i stručnih kompetencija odgojitelja i stručnih suradnika, s naglaskom na primjeni stečenih znanja i vještina u odgojno-obrazovnom radu skupina s ranim učenjem stranog jezika, kao i u skupinama primarnog, posebnih i alternativnih programa u dječjem vrtiću Jarun. Projekt će se realizirati u  vremenu od 1.10.2020. do 31.12.2021. godine. Realizacija se sastoji od dvije vrste aktivnosti - job shadowing i strukturirani tečajevi.
Job shadowing omogućuje stjecanje uvida u neposrednu praksu i odogjno-obrazovni rad rad drugih sustručnjaka, te daje mogućnost usporedbe programa i kurikuluma različitih  obrazovnih sustava i institucija.
Strukturirani tečajevi omogućuju stjecanje novih znanja, učenje novih vještina, razmjenu iskustva i ideja u manjoj skupini sustručnjaka iz različitih zemalja.

 
                           PRVA MOBILNOST -  BARCELONA

U razdoblju od 19.-25.1.2020. odgojiteljice Ina Đuraš i Valerija Landsky sudjelovale su na strukturiranom tečaju u Barceloni, u sklopu Erasmus+ programa pod nazivom "Drama as a means of communications and establishing empathy", zajedno sa četrnaest (14) odgojitelja, učitelja, pomoćnika u nastavi i ravnatelja iz Italije, Turske i Hrvatske.

Tijekom tečaja sudionici su učili o drami i dramskom odgoju djece, te korištenju dramskih aktivnosti u odgojno-obrazovnom procesu. Dramski odgoj pomaže djetetu u razvijanju osjećajnosti, komunikacijskih vještina, formiranju stavova, odgovornosti, razumijevanja međuljudskih odnosa, te stjecanja sigurnosti i samopouzdanja. Dramske aktivnosti predstavljaju značajan psiho-edukativni medij za individualni i grupni rad, a dramske metode omogućuju iskustveno učenje. Jedna od metoda je i odgojna drama, pogodna za istraživanje različitih sadržaja. Kroz njezine tehnike i aktivnosti dijete ima priliku, u sigurnom i poznatom okruženju, učiti i razvijati svoja znanja i vještine. Drama je vrlo učinkovita i u radu s djecom s teškoćama u razvoju.

Jedna od aktivnosti edukacije bila je izrada mentalnih mapa s ciljem jačanja komunikacijskih vještina, međusobnog upoznavanja, podizanja samopouzdanja pri korištenu engleskog jezika, rad u timu i razvoj kreativnost.

 
                    
   
U sklopu edukacije posjetili smo školu za obrazovanje odraslih „Cfa Public Parets del Valles“ i  srednju školu „Institut Torre de Malla“ u široj okolici Barcelone. Razgledali smo prostor, upoznali program i način rada škole, te pogledali prezentaciju španjolskog obrazovnog sustava.
 
Španjolski obrazovni sustav podijeljen je na pet velikih skupina:
 
1. Predškolski odgoj - od rođenja do šeste godine, nije obvezan i provodi se u ciklusima (prvi ciklus: vrtić (guarderia), drugi  
ciklus: predškola (escuela infatil)
Cilj predškolskog odgoja je poticanje fizičkog, intelektualnog, emocionalnog, društvenog i moralnog razvoja djece predškolske dobi.

2. Osnovna škola - od šeste do dvanaeste godine, obvezna je i besplatna (osim izdataka za udžbenike i materijale). Provodi se po ciklusima: prvi ciklus obuhvaća prva dva razreda (od 6.-8. godine), drugi ciklus obuhvaća drugi i treći razred (8-10 godine), treći ciklus obuhvaća peti i šesti razred (10-12. godine).
Cilj školskog sustava je omogućiti i pripremiti sve učenike za usvajanje osnovnih elemenata kulture, stjecanje vještina usmenog i pismenog izražavanja, računanja i osamostaljivanja. Sadržaji su općeg i integracijskog karaktera, a obuhvaćaju prirodu i društvo, tjelesni odgoj, umjetničko obrazovanje, španjolski jezik i književnost, matematiku i strani jezik.
Nastava traje od 9 do 17 sati, a nakon toga predviđeno je vrijeme za slobodne aktivnost.

3. Srednja škola – od 12. do 16. godine, obvezna je i obuhvaća 4 razreda.
Nakon četvrtog razreda učenici polažu završni ispit i otvaraju im se tri mogućnost: pohađanje više strukovne škole, pohađanje fakulteta ili zaposlenje.
Ako učenik ne položi završni ispit prijavljuje se u program stručnog osposobljavanja

Viša škola / fakultet - uključuje prijemne ispite (ovisno o smjeru), a uključuje sveučilišni studij, visoke umjetničke škole ili akademije i sportske škole.

Nakon prezentacije uslijedila je rasprava o sličnostima i razlikama odgojno-obrazovnih sustava u Italiji, Turskoj, Hrvatskoj i Španjolskoj. Bilo je interesantno i korisno usporediti sustave obrazovanja u različitim zemljama i upoznati probleme s kojima se susreću sudionici drugih zemalja. Kolege iz Turske, Italije i Španjolske ukazali su na poteškoće vezane uz integraciju migranata u odgojno-obrazovni sustav. Ističu da su najčešći problemi vezani uz jezik i kulturološke razlike, ali da se isto tako tijekom razmišljanja o njihovoj integraciji u vrtiće ili škole mora voditi računa o svemu što su prošli do trenutka dolaska u njihovu zemlju. Zbog toga je uz učenje, svrha obrazovanja odrastanje i razvoj djece u sigurnom okruženju.
 
 
 
Na temu inkluzije imigranata provedena je aktivnost pod nazivom „You can't take me“ gdje su sudionici stavljeni u poziciju djeteta koje dolazi u novo okruženje. Cilj aktivnosti bilo je aktivno promišljanje o problemima te djece, jačanje empatije i stavova prema različitostima te zajedničko promišljanje o metodama integracije i podučavanja takve djece.

 
 
 
Zanimljiva aktivnost bila je dramski prikaz zadane problemske situacije. Podijeljeni u manje skupine sudionici su kroz igru uloga imali zadatak prikazati zadanu situaciju (neprihvaćanje djeteta s teškoćama, ismijavanje različitosti kod nove djece u grupi...). Nakon prikaza pojedine skupine, svi sudionici pokušali su pronaći adekvatno rješenje situacije. Cilj aktivnosti bilo je zajedničkim promišljanjem pronaći različita rješenja kako pomoći djeci u situacijama gdje se osjećaju odbačena i manje vrijedna. Isto tako, cilj je bio staviti sebe u ulogu tog djeteta te kroz dramski izraz na vlastitoj koži osjetiti takvu situaciju.

 
 

 
Vrlo zanimljivo bilo je predavanje o pozitivnim načinu komunikacije. Komunikacija je potreba svih ljudi i predstavlja razmjenu informacija, znanja, emocija i stavova. Nije svaka komunikacija sama po sebi uspješna. Ponekad, iako razgovaramo, imamo osjećaj da se nismo čuli i razumjeli s našim sugovornikom. Kroz aktivnost na zadanu temu koju su sudionici međusobno prezentirali, nisu se smjeli koristiti negacijske riječi poput ne mogu, neću, ne želim, ne znam i sl. Zaključak svih sudionika je da u svakodnevnom životu često nesvjesno koristimo puno negacijskih fraza, te da je potrebno uložiti dodatni napor s ciljem jačanja pozitivne komunikacije u svakodnevnom govoru.
 
Kviz znanja bio je završni dio tečaja. Putem aplikacije Kahoot  sudionici su umreženi u tri ekipe prema državama iz kojih dolaze (Hrvatska, Turska, Italija). Pitanja su bila vezana uz cjelokupnu teoriju i praktične zadatke ostvarene kroz tematiku kojom su se sudionici bavili tijekom petodnevnog tečaja. Hrvatska ekipa  odnijela je pobjedu najbržim i najtočnijim odgovorima.

 
 

Osim stručnog usavršavanja, razmjene iskustva i razvijanja profesionalnih kompetencija, tijekom edukacije polaznici su stjecali i kulturološku dimenziju kroz upoznavanje znamenitosti, arhitekture i krajolika Barcelone kao mjesta edukacije.
 
     


DRUGA MOBILNOST - MALTA
 
 
Odgojiteljice Iva Bokulić i Martina Budrović sudjelovale su sklopu Erasmus+ mobilnosti na strukturiranom tečaju “Teaching English to Very Young learners”, koji se održavao na Malti u razdoblju od 5. do 10. listopada 2020.godine.
U okviru stručnog usavršavanja, cilj tečaja je omogućiti odgojiteljima stjecanje novih znanja i vještina u radu s djecom u ranom učenju stranih jezika, kroz praktične sadržaje i ideje iskoristive u svakodnevnoj praksi rada s djecom. Područja obuhvaćena tečajem uključivala su organizaciju rada, komunikaciju, psiholingvistiku, izradu materijala za rad, korištenje pjesme, igara, drame, umjetnosti i pripovijedanja u odgojno-obrazovnom radu.

Na početku tečaja sudionici su raspravljali o  zakonitostima odgojno-obrazovnog procesa, te pogledali video pod nazivom „Changing Education Paradigms by Sir Ken Robinson“. Voditeljica tečaja prezentirala je „Four learning Profiles” sastavljen od četiri tipa učenja:
1. Auditivnog
2. Vizualnog
3. Taktilnog
4. Učenja čitanjem i pisanjem

Navedena klasifikacija bila je uvod u temu pod nazivom „Effective scaffolding“. “Scaffolding” ili “skele” odnose se na nastavne tehnike koje se koriste za progresivno kretanje učenika prema boljem i kvalitetnijem razumijevanju i većoj neovisnosti u procesu učenja,  a temeljni način učenja djece predškolske dobi je igra.

 
Kroz aktivnost slušanja Chopinove skladbe „Nocturne E Flat“, zadatak sudionika bio je predstaviti glazbu različitim bojama.

Jedna od tema edukacije bila je „Pričanje priča“s ciljem pripreme odgojitelja i učitelja na poticanje dječje mašte, stvaranje prave atmosfere i pričanje priče kroz igru. Voditeljica je pokazala kako izraditi knjigu od osam stranica iz jednog lista papira. Svrha igre vezana je uz povećanje koncentracije u učionici.
Priče u radu s djecom trebaju:
1. biti poznate djeci
2. uključivati poznati riječnik
3. biti predvidljive
4. uključivati upotrebu TPR-a, drame, aplikacija.


 
 
Prije neposrednog čitanja priče važno je:
1. ponoviti s djecom poznate riječi
2. upoznati ih s novim riječima i izrazima
3. pokazati im slike iz slikovnice i na temelju slika djeca pogađaju o čemu se radi u priči
4. usmjeriti djecu „aktivnom slušanje“ njihovim sudjelovanjem u priči
Sudionici su metodički obradili nekoliko slikovnica: “The rainbow fish“, „Chicken Licken“, „Two Frogs in Trouble“, „Dear Zoo“ .


 

 
Kroz temu „Igre s pjevanjem“ sudionici su obrađivali pjesme u EFL-u (English as a foreign language). Kroz nekoliko obrazovnih videozapisa poput: „How to teach English to young learners” NatGeo-a moglo se uočiti da su rime i igre prirodan način učenja jezika. Voditeljica tečaja prezentirala je nekoliko igara s pjevanjem, podijeljenih u tri kategorije:
1. Pjesme za ritam dana  („Good morning song“, „Clean up“, „Circle time“)
2. Fonološke pjesme  (alphabet songs)
3. Svakodnevne pjesme („Do you like broccoli“, Colours of the rainbow“).
 
Osim korištenja udaraljki, sudionici su naučili kako koristiti vlastito tijelo kao instrument u ritmičkim igrama. Origami tehnikom izrađivali su žabu, ribu i obitelj.

 

Znanstvenici su nedavno utvrdili da je potrebno približno 400 ponavljanja da bi se stvorila nova sinapsa u mozgu - osim ako se to ne radi igrom. Tako je jedna od vježbi započela slikovnim diktatom, a kroz webinar “How to teach young learners successfully” jasno je prikazanošest ključnih principa poučavanja djece predškolskog uzrasta i osam moćnih strategija korištenjem praktičnih primjera iz knjige “Super Safari”, Cambridge Universitya.

Kroz temu „Organizacija rada“ sudionicima su prezentirane neke nove metode u radu s djecom predškolske dobi. Jedna od tih metoda je web stranica „Wheel of Names” i igra „Baci loptu“. U videu „Fun games to Teach Self-Regulation (Self-Control)“ naglasak je bio na  samoregulaciji, koja se odnosi na svjesne i nesvjesne procese koji utječu na sposobnost kontrole reakcija. Praktični dio proveden je kroz nekoliko igara - „Crveno svjetlo, zeleno svjetlo“, “Nacrtaj lice”, “Do you have?”.

U radu na samoregulaciji odgojitelj može koristiti:
1. Igre i zabavne aktivnosti
2. Tehnike smirivanja
3. Vježbe samopouzdanja
4. Mindfullness aktivnosti..

Osim stručnog dijela, tijekom edukacije sudionici su otkrivali i kulturološku dimenziju zemlje domaćina kroz razne znamenitosti, arhitekturu i krajolik Malte. Upoznali su Nacionalni akvarij u kojem se nalaze razne vrste riba iz cijelog svijeta, prošetali do „Wignacourt Tower“, najstarije sačuvane obrambene kule na Malteškim otocima koju su sagradili vitezovi, a u zaljevu St. Paul vidjeli su tradicionalne malteške čamce „Luzzu“ i „Bugibba Solt Pans“.

 

Na samom kraju tečaja sudionici su dobili certifikate o uspješno završenom tečaju “Teaching English to very young learners”, te su posjetili Kid's Club Alpha school of English namijenjen djeci između 5 i 8 godina, gdje su mogli vidjeti bogatstvo različitih didaktičkih materijala.
 
 
 
 
JOB SHADOWING
 
U razdoblju od 18.11. do 22.11.2019. Dječji vrtić Jarun bio je domaćin ravnateljici i odgojiteljicama dječjeg vrtića iz Tallina, glavnog grada Estonije u sklopu njihovog KA1 EU projekta na temu dobre odgojno-obrazovne prakse i načina rada u drugim odgojno-obrazovnim sustavima.
Tijekom boravka u Zagrebu partneri su prezentirali obrazovne sustave svojih zemalja i način provođenja odgojno-obrazovne prakse u vrtiću. Nakon svakodnevnog boravka u odgojnim skupinama redovitog, posebnog i alternativnog programa, te  opservacije odgojno-obrazovnog rada raspravljalo se o viđenome u praksi. Uz uvid u praksu sustručnjacima iz Estonije prezentirali smo i programe koje provodimo s djecom i roditeljima (Cap, Djeca u prirodi - Grad mladih, Rescur, Rastimo zajedno). Osim stručne dimenzije gostima smo pružili i kulturološku dimenziju kroz upoznavanje povijesti i znamenitosti grada Zagreba. 

 
        

 


         
 
U razdoblju od 13. do 20. listopada 2019. uključili smo se u Europski tjedan programiranja (Europe Code Week 2019.), društvenu inicijativu koju vode volonteri, a podržava Europska komisija. Cilj inicijative je približavanje programiranja i digitalne pismenosti djeci na njima zanimljiv i zabavan način. 
 

 
Tijekom rujna i listopada u skupini ‘Ptičica’ intenzivno se radilo na pravilnom pranju ruku.
U aktivnosti za ‘Europe Code Week 2019.’ krenulo se od djeci poznatog slijeda pranja ruku - od podizanja rukava do brisanja ruku. Poznati slijed proširen je opcijom u kojoj djeca ne podižu rukave, ne uzimaju sapun, ne ispiru sapun, ne zatvaraju vodu i ne brišu ruke. Razgovaralo se o tome što se tada može dogoditi i te situacije prikazali fotografijama. Djeci je na vizualan i jednostavan način prikazan pravilan i nepravilan slijed pranja ruku. Kroz ovaj oblik aktivnosti djecu se uvelo u jedan od osnovnih elemenata programiranja -  upotreba i primjena uvjetne naredbe „If – Then“.

     


 
Pedagoška godina 2018. / 2019.
 

 

Ove godine Dječji vrtić Jarun pridružio se e Twinning zajednici, čiji članovi preko e Twinnning platforme upotrebom informacijskih i komunikacijskih tehnologija međusobno komuniciraju, surađuju, razvijaju projekte, razmjenjuju znanja i iskustva.
U projektu naziva „PREKO PLANINA DO ZNANOSTI“ (TROUGH MOUNTAINS OF SCIENCE) sudjeluju partneri iz Grčke, Litve, Turske, Rumunjske i Hrvatske.
Odgojiteljice Dječjeg vrtića Jarun, Sanja Popović i Andrea Grzela će tijekom 6 mjeseci trajanja projekta s djecom provoditi brojne eksperimente koji uključuju vodu, sol, boje, led  i slično. Jednom mjesečno djeca zemalja sudionika projekta izabiru njima najzanimljiviji eksperiment i predlažu drugima da ga isprobaju. Sve što se radi stavlja se na stranice e Twinning portala i  na taj način sudionici međusobno izmjenjuju iskustva. U aktivnosti se uključuju i roditelji, a na kraju projekta organizira se i sajam znanosti s roditeljima.

Ciljevi projekta su:
​Prva tema na kojoj se radilo bili su eksperimenti vezani uz boje:
 
EKSPERIMENT 1 - djeca su spoznala moć upijanja i širenja boje u šećeru na papirnatoj podlozi.
 
   

 
EKSPERIMENT 2 - djeca su spoznala mogućnosti miješanja boja s različitim materijalima i njihovu uporabu u tehnici slikanja.

    
 
 
EKSPERIMENT 3 - djeca su spoznala moć upijanja boje i mogućnost dobivanja nove boje miješanjem preko drugog medija -  papira.

    

 
EKSPERIMENT 4 - djeca su spoznala kemijske reakcije boje na sastojke koji su dodavani.
 
 
 
Kao najzanimljiviji eksperiment djeca su odabrala eksperiment broj četiri.

 
Druga tema na kojoj se radilo bili su eksperimenti na temu soli:
 
EKSPERIMENT 1- djeca su vidjela kako se s vremenom sol odvaja i pričvršćuje za drvo, te kako voda tijekom vremena  postupno isparava, a ostaju sitni kristali soli.

 


EKSPERIMENT 2 - djeca su vidjela kako sol topi led. Boje su korištene kao medij za lakše uočavanje topljenja soli.


 


EKSPERIMENT 3 -  djeca su vidjela kako sol upija boju i mogućnosti kreativnog rada.

 


EKSPERIMENT 4 - djeca su uočila koja od dodanih supstanci najbrže topi led.

  

Kao najzanimljivi eksperiment djeca su odabrala eksperiment broj dva.

 

Treća tema odnosila se na eksperimente klijanja i rasta biljaka u različitim uvjetima:

EKSPERIMENT 1 - kroz eksperiment djeca su vidjela da biljka (batat) u vodi može razvijati korijen i stabljiku, ali da samo voda nije dovoljna za puni razvoj biljke. Da bi mogla dati plod biljku je potrebno zasaditi u zemlju.  

 
     

EKSPERIMENT 2 - kroz eksperiment djeca su pratila  kako  iz koštice manga uz pomoć vode može niknuti nova biljka, ali samo presađivanjem u zemlju biljka se može dalje razvijati i davati plodove.
 
     

EKSPERIMENT 3 - kroz razdoblje od mjesec dana djeca su pratila razvoj sjemenki blitve i lukovica tulipana zasađenih u tri različite vrste zemlje (crnica, crljenica i ilovača). Uočili su da se sjeme blitve najbrže i najbogatije razvija u zemlji crljenici, zatim u crnici, a najslabije u ilovači. Lukovice tulipana najbrže su niknule i razvijale se u zemlji crnici.
 
  
 
  

EKSPERIMENT 4 - kroz eksperiment djeca su pratila razvoj mrkve i celera čije su vrhovi bili uronjeni u vodu. 
 
  
 
  


Četvrta tema obuhvatila je eksperimente u zajdničkoj izvedbi djece i roditelja:
 
EKSPERIMENT 1 -  djeca su uočila reakciju spoja lužine i kiseline i saznala da se spajanjem ta dva elementa nastaje ugljična kiselina koja stvara pjenu, te da se događa reakcija slična erupciji vulkana.
 
       
 

EKSPERIMENT 2 -  djeca su promatrala topivost boje u vodi i njeno mijenjanje u drugu boju.

 

       
 

EKSPERIMENT 3 – djeca su spoznala i uočila da je za gorenje svijeće potreban kisik, jer kada se kisik ,,potroši''  plamen svijeće se gasi.
 
    
 

EKSPERIMENT 4 – djeca su uočila da je ulje lakše od vode i da se diže na površinu čaše, dok je voda teža i tone na dno čaše.

 
      

Erasmus plus KA1 projekt:

"NOVA ZNANJA ZA NOVE MOGUĆNOSTI"

   


 
U pedagoškoj godini 2017./2018.  DV Jarun nositelj  je još jednog projekta u okviru Erasmus + programa, financiranog od strane Europske unije i odobrenog od Agencije za mobilnost i programe EU  (http://www.mobilnost.hr/). Projekt se provodi od 1.7.2017. do 31.8.2018. godine.

Projektom  „Nova znanja za nove mogućnosti“ želimo utjecati na podizanje kvalitete kurikuluma vrtića uvođenjem inovacija i kreativnih metoda rada s djecom, te unaprijediti profesionalne kompetencije odgojno-obrazovnih radnika ključnih za stvaranje uvjeta za učenje u ranoj dobi, što možemo povezati i s Erasmus + ciljevima.
U realizaciju projekta uključeno je 12 stručnih radnika DV Jarun: devet odgojitelja, pedagog, psiholog te ravnateljica koji će sudjelovati na mobilnostima (strukturiranim tečajevima) koje će im pružiti direktan pristup izvorima informacija te omogućiti razvijanje interkulturalnog dijaloga.
 U Nizozemskoj će se održati edukacija na temu "Creativity in teaching and training & how to use music, art, ICT  and outdoor activities in education", u Slovačkoj na temu "New Trends and Alternative Approaches to Kindergarten Teaching", u Španjolskoj će tema edukacije biti "Game based learning", u Italiji "Developing creativity in education", Malti "Using Robotics in Primary Education“, a u Ateni će tema edukacije biti "Creativity in Early Years Science Education".


 
PRVA MOBILNOST:

"CREATIVITY IN EARLY YEARS SCIENCE"

Grčka: 9. - 14. 7. 2017.

 
Prva mobilnost realizirana od 9. do 14.7.2017. u Grčkoj (Mati, Attica), u sklopu ljetne škole „Creativity in Early Years Science“ („Kreativnost u ranom učenju znanosti“) u kojoj su sudjelovali učitelji, odgojitelji, ravnatelji vrtića i škola Austrije, Belgije, Finske, Grčke, Velike Britanije, Španjolske, Irske i Hrvatske. Sudionice edukacije iz dječjeg vrtića Jarun bile su odgojiteljice Kristina Mlinarić i Martina Skoko.
 


 
Voditeljice edukacija bile su Dr. Fani Stylianidou (Ellinogermaninik Agogi), Dr. Esme Glauert (UCL Institute of Education) i Dr. Tatjana Dragović Andersen (Open University, Cambridge) .
Prvi dan edukacije voditeljice projekta upoznale su sudionike sa koncepcijom i svrhom edukacije, a odnosi se na promicanje kreativnih pristupa u ranom učenju znanosti (www.creative-little-scientists.eu i www.ceys-project.eu). Osnova edukacije bile su  tematski različite radionice obogaćene brojnim vježbama, temeljem kojih je sudionicima omogućeno stjecanje novih znanja i iskustva aktivnim i neposrednim sudjelovanjem, a isto tako omogućeno je procjenjivanje vlastite odgojno-obrazovne prakse prakse.
 

 
Teme radionica bile su: „Povezanost znanosti i kreativnosti“, „Priroda kreativnosti“, „Povezivanje učenja u školi/vrtiću i izvan/na otvorenom“, „Nadogradnja dječjih ideja“, „Refleksija i promišljanje“, „Priroda znanosti“, te „Podržavanje kreativnosti i istraživanja u znanosti“.


 
Uz svaku  radionicu nakon teorijskog uvoda postavljena su pitanja na koje su sudionici tražili odgovore, promišljala se vlastita praksa, istraživala se uloga odgojitelja i učitelja u podržavanju i poticanju kreativnosti u radu s djecom, planirale su se aktivnosti kojima se  potiče kreativnost za rano učenje znanosti u praksi, tražili su se načini nadograđivanja dječjih ideje, promišljalo se i raspravljalo o mogućnostima promjene školskog / vrtićkog okruženja s ciljem poticanja ranog učenja znanosti, tražili su se načini poticanja informalnog učenja u unutarnjim prostorima (učionica/ skupina) i izvan tih prostora, a analizirao se i  kurikulumu ranog i predškolskog odgoja s ciljem pronalaženja mogućnosti za rano učenje znanosti.Isto tako raznovrsne praktične vježbe u radionicama omogućile su sudionicima isprobavanje povezanosti igre i istraživanja u različitim područjima.

 
 
Osim unaprjeđivanja vlastite odgojno-obrazovne prakse, svrha edukacije je i razvijanje interkulturalnih kompetencija sudionika edukacije. S tim ciljem sudionici su posjetili znamenitosti Grčke kao što su Akropola i Muzej Akropole, te Posejdonovo svetište. 


 
 
 


DRUGA MOBILNOST:

"UTOPIA EDUCATION AND ART: CREATIVE DRAMA FOR SPECIAL NEEDED PUPILS"

Berlin: 5.- 9. 3. 2018.
 
Druga mobilnost “Utopia Education and Art: Creative drama for special needed pupils” održana je u Njemačkom glavnom gradu Berlinu od 05. do 09. ožujka 2018. godine. Sudionici edukacije bili su učitelji i psiholog iz Rumunjske, psiholog iz Španjolske te odgojitelji iz Hrvatske. Iz dječjeg vrtića Jarun sudjelovale su odgojiteljice Jasna Miletić i Jana Forko.

Na početku edukacije voditelji su upoznali sudionike sa koncepcijom edukacije - dnevnim rasporedom radionica i posjeta tijekom svih pet dana edukacije. Cjelokupna edukacija bazirana je na usvajanju novih spoznaja kroz predavanja, radionice, posjete, susrete s osobama s posebnim potrebama i izmjenu različitih aktivnosti (procesna drama, pokretne igre, ples...).

 
 

 
Posjetom turskoj udruzi “Mina” koju su osnovale majke djece s posebnim potrebama dobivene su informacije o načinu rada udruge, suradnja s lokalnom zajednicom, mogućnosti koje udruga nudi svojim korisnicima (uključivanje djece s posebnim potrebama u redovite škole s prilagođenim programom i/ili asistentima, te mogućnosti školovanja i zapošljavanja nakon završenog obrazovanja).

Posjetom  njemačkoj udruzi za osobe s posebnim potrebama “LebensWerkGemeinschaft” u koju dolaze osobe od 18 do 70 godina, polaznici edukacije vidjeli su kako i kroz koje aktivnosti korisnici Udruge provode svoje vrijeme (izrada svijeća, kiparstvo, slikarstvo, modeliranje različitim materijalima, oslikavanje svilenog papira…).
 
Tijekom edukacije polaznici su posjetili kazalište “Ramba Zamba” i pogledali predstavu ”Die Rauber” u kojoj glume i osobe s posebnim potrebama.

 
Voditelj edukacije Dietmar von der Forst održao je predavanje o važnosti  procesne drame u radu s djecom s posebnim potrebama, gdje je naglasak na procesu nastanka drame, a ne na produktu. Naglasak je na upoznavanju članova, stjecanju njihovog povjerenja, radu s njima kao partnerima i prilagoditi se njihovim potrebama. Cilj ovog načina rada je obogaćivanje dječjeg životnog iskustva i pomoć djeci da budu što samostalnija u svakodnevnom životu. Također demonstrirao je nekoliko igara uz pomoć kojih prepoznaje sklonosti djece za odabir uloge.

 


 
Polaznici su dramatizirali trenutno popularnu bajku “Snježno kraljevstvo”, kao poticaj za  procesnu dramu koja se često koristi u radu s djecom s posebnim potrebama.

 
 
 

Tijekom edukacije polaznici su istraživali, razmjenjivali iskustva i promišljali o pristupima i oblicima rada s djecom s posebnim potrebama.
 


Na kraju svi polaznici dobili su certifikat o završenoj edukaciji.
 TREĆA MOBILNOST:

"THE CHILD FIRST -  MONTESSORI, REGGIO EMILIA SYSTEM AND
CONTEMPORARY APPROACHES TO PRE - SCHOOL EDUCATION"

Firenca: 26. -  30. 3. 2018.

 
Treća mobilnost ''The child first: Montessori, Reggio Emilia System and contemporary approaches to pre-school education'' održana je u Italiji, u gradu pod suncem Firenci u razdoblju od 26. 03. – 30. 03. 2018. Sudionici edukacije bili su Truus Verstocken i Ruth Van Vytvanck iz Belgije koje educiraju mlade srednjoškolce za rad s djecom razredne nastave u edukativnoj instituciji 'Odisee', Rut Aranda iz Španjolske koja radi s djecom predškolskog uzrasta u školi od 900 djece od vrtićke dobi, osnovnoškolske i srednjoškolske dobi. Voditelj edukacije je psiholog Davide Bassano koji je odlično koncipirao svoja predavanja s teorijom, praktičnim dijelom i kreativnim dijelovima dana. Iz Dječjeg vrtića Jarun sudjelovale su odgojiteljice Andrea Grzela i Ivana Pedisić.  
Polaznici edukacije upoznali su se s odgojno obrazovnim sustavom u Italiji te su komparirali s odgojno obrazovnim sustavima Belgije, Španjolske i Hrvatske. Prisjetili su se i povijesti Montessori pedagogije, uzore Marije Montessori po kojima je razvijala svoju metodu (Freud, Itard, Seguin, Piaget, Vygotski), komparirali Montessori pedagogiju i tradicionalnu pedagogiju te diskutirali teorijski dio Montessori pedagogije kroz predavanja i kratke filmove. Definirali su psihomotorni razvoj te razvojne faze prema Sigmundu Freudu, Jean Piagetu, Lavu Vygotskom, Eriku Eriksonu te prolazili kroz Maslovljevu hijerarhiju potreba.
Uz kratke filmove i diskusiju prolazili su i kroz Reggio pedagogiju Lorisa Malaguzzia te pedagogiju Waldorf Rudolfa Steinera.
 


 
Tijekom dana polaznici su bili dio kreativnog procesa te osjetili umjetnost Italije. Likovnim materijalom izražavali su se kao odgojitelj, učitelj. Igrali se na temu mašte i metafore te emocija. Upoznali s likom i djelom Giannia Rodaria te uličnim umjetnicima Firence: Abraham Clet, Blub, G. Spamm, HopnnYuri, Urban Solid kao i Mario Mariotti kojem su dali posebnu pažnju te oslikavali obris crkve Santo Spirito po njegovom uzoru zanimljivom tehnikom slikanja plastelinom.
 
 


Voditelj edukacije prošao je cijelu knjigu talijanskog umjetnika i dizajnera Brune Munarija te njegove metode crtanja drveta nakon koje su polaznici napravili svoje drvo te jedno zajedničko.
 

 
 
Dio edukacije bio je i odlazak u knjižnicu ''Oblate''.
 

 
 
Nakon podjele certifikata o završenoj edukaciji slijedile su zahvale i završna diskusija.


ČETVRTA MOBILNOST:

„Using robotics in primary education“
Malta: 02. – 06.04.2018.

 
 
Edukacija je započela predstavljanjem edukativnog centra Training Malta, te međusobnim upoznavanjem predavača i sudionika. Edukaciju su vodile Angele Giulano i Annalise Duca. Sudionici edukacije bile su učitelji iz Belgije i odgojitelji iz Hrvatske. Iz Dječjeg vrtića Jarun sudjelovale su odgojiteljice Natalija Huzjak i Jelena Bertić.

 


Na početku edukacije voditeljica Angele Gialano upoznala  je sudionike sa dnevnim rasporedom i sadržajem edukacije vezanim uz temu  „Robotika u obrazovanju “. U prvoj aktivnosti sudionici su imali zadatak nacrtati robota na papiru kako ga oni vide. U drugoj aktivnost zadatak je bio izraditi robota iz vlastite mašte i izražavanje kreativnosti od papira, kolaž papira, naljepnica, ljepila i lego kocki.


 
Nakon završetka aktivnosti sudionici su opisivali svoje robote i njihove karakteristike (naš robot je bio mobilni robot, program mu se sastojao od zadataka vezanih uz kućanske poslove).
Nadogradnja na aktivnost bila je upotreba robota Dash i tableta. Voditeljica je pojasnila njegove karakteristike i kako se sa njim rukuje preko zadanih programa. Nakon toga  sudionici su isprobavali njihove mogućnosti preko programa instaliranog na tabletu (npr. zadatak da se u programu naprave dva trokuta i da se svakom trokut pomoću Dash robota zada da proizvede neki zvuk). Nadalje, provodilo se programiranje Dash-a u programu Block na način da se slijedio postavljeni zadatak koji se sastojao od 10 puzzli, a nakon tri puzzle sudionici su  prezentirali vlastiti  program koji su kreirali.
U cjelodnevnoj praktičnoj radionici sudionici edukacije sastavljali su Lego mindstorms, Meccano robota i istraživali kako se Dash i Dot zajedno igraju, te koje sve dodatke Dash ima i što može pomoću njih.

 

 
 
Tijekom edukacije sudionici su stjecali znanja potrebna za pisanje plana aktivnosti vezanih uz rad s robotima za neki određeni predmet u školi (matematika, književnost, glazbeni...).  Stečena znanja primijenili su u radu na temi „Napiši plan aktivnosti vezanih za robote individualno i grupno“. Voditeljica je provela sudionike kroz korake za izradu plana aktivnosti na web stranici http://repository.er4stem.com/create-activity-plan/. Prvo u manjim grupama, a nakon toga i svatko zasebno počeo je sa izradom plana aktivnosti. Zadatak je bio napraviti  plan aktivnost s robotima koju bi provodili s djecom u našem vrtiću, školama sa znanjem stečenim na edukaciji.
 

 
 
Zadnji dan edukacije sudionici su prezentirali svoje planove aktivnosti, a nakon toga uslijedila je podjela certifikata.
 
 
Osim stjecanja novih spoznaja vezanih uz temu edukacije, sudionici su stjecali i interkulturalna znanja vezana uz Maltu kroz obilazak brojnih znamenitosti: Vallete (crkva svetog Ivana, Nacionalna palača, Nacionalna knjižnica, Luka St.Elmo, Victoria vrata, Barrakka vrtovi, crkva svete Katarine od Alesandrije, crkva Our lady of Victory,...), Mosta (crkva u Mosti Rotundi), Mdina (katedrala sv,Pavla, Vilhena Palace – nacionalni muzej ), St. Paul′s Bay (Qawra toranj, Nacionalni akvarij Malte), Marsalokk (ribarsko selo na jugu Malte).                                     


           
             
 

PETA MOBILNOST

„Creativity in teaching and learning by using music, art, ICT and outdoor activities„ 

Malta: 22. - 28.04.2018.

 
Edukacija je započela međusobnim upoznavanjem i predstavljanjem organizatora i sudionika iz Hrvatske, Estonije, Italije Litve, Norveške, Rumunjske i Slovenije. Sudionice edukacije iz Dječjeg vrtića Jaru bile su odgojiteljice Rahela Marušić i Valerija Landsky.
Organizatori – predstavnici Quarter Mediationa – dr. sc. eng. C. Stefan i prof. eng. Tim Stefan,  prezentirali su rad  svoje organizacije, aktivnosti kojima se bave te projekte u kojima sudjeluju. Njihova ideja i cilj je promocija cjeloživotnog učenja i povezivanje obrazovnih sustava različitih zemalja s ciljem razvijanja kompetencija važnih za današnje potrebe na tržištu rada.

 

 
Na početku susreta dane su upute i zadatci vezani uz  evaluaciju edukacije koja je uključivala izradu fotoreportaže, koju su polaznici pripremali tijekom cijele edukacije radeći u manjim skupinama. Svaka skupina prezentirala je svoj uradak na kraju edukacije.
Za sam kraj prvog dana susreta odigrana je opuštajuća „Ice breaking“ igra „Bingo“ koja je imala za cilj bolje upoznavanje i zbližavanje svih sudionika edukacije.
Drugog dana susreta domaćini, kao i svi ostali sudionici tečaja predstavili su institucije i obrazovne sustave zemalja iz kojih dolaze, tako da je bilo vrlo zanimljivo slušati različitosti  u pojedinim zemljama. U nastavku edukacije sudionici su pratili predavanje i upute vezane uz interaktivnu aktivnost „Potraga za blagom“, a sama aktivnost u praksi je realizirana tijekom posjete srednjovjekovnom gradu Mdinu.

 
 
 
Podijeljeni u manje skupine sudionici su istraživali grad prema dobivenoj karti i crtežima pojedinih punktova koje je trebalo pronaći, a odnose se na određene znamenitosti. Svaka skupina imala je zadatak  fotografirati se uz pronađenu znamenitost, a kasnije prezentirati uradak svim polaznicima.
Kroz ovu aktivnost polaznici su jačali svoje jezične kompetencije, timski rad, snalaženje i orijentiranje prema karti, kao i  korištenje foto-materijala kojeg su snimili.

Tijekom edukacije domaćini edukacije organizirali su posjet u tri malteške škole koje su prezentirale svoj program i način rada.
Jedna od škola bila je Nacional Sports School u Pembroke-u. Ravnatelj škole prezentirao je program škole i objasnio kako su sportske aktivnosti uklopljene u školski kurikulum. Učenici tjedno slušaju 28 sati akademskog programa i 12 sati sportskog. Nakon toga je uslijedio obilazak škole i njezinih sportskih terena i dvorana.
 
Škola St. Nicholas College nalazi se u sjeveroistočnom dijelu otoka Malte u gradu Rabat. Škola je nova i prve učenike je primila u školskoj godini 2016./2017. Posebna pažnja pridaje se tehničkoj grupi predmeta i znanosti, a domaćini su prezentirali rad učenika na područja robotike. U sklopu škole nalaze se razredi i kabineti u kojima se održava dio programa za rad s djecom predškolske dobi.
 
Škola St. Ignatius Collage Middle School nalazi se u Handagu. Radi se o novo inauguriranoj, modernoj školi koja promovira inovativnost, kreativnost i učinkovitu komunikaciju među svim sudionicima u procesu učenja. Vizija škole je biti zajednica koja raste i uči zajedno. U ovoj školi najviše se osjetio duh kreativnosti u umjetničkom izrazu budući je cijela škola uređena dječjim uradcima u različitim tehnikama i medijima. Ravnateljica škole održala je kraću prezentaciju o radu, a jedna od djelatnica (profesorica engleskog) predstavila je svoj rad na europskim projektima i suradnju sa školom u Italiji.
 
Tijekom tečaja za polaznike edukacije održana  je  prezentacija o korištenju ICT-a u obrazovanju i učenju, te radionica o mogućnostima unaprjeđivanja kreativnosti kroz dramski izraz i ples. Kroz radionicu polaznici su na temelju tekstova poznatih i nepoznatih pjesama osmišljavali kreativne pokrete kojima će popratiti tekst. Nakon predavanja na temu izrade mentalnih mapa, polaznici su u manjim skupinama dobili zadatak izraditi mentalnu mapu na temu kreativnosti. Jedna skupina trebala se izraziti samo tehnikom kolaža (izrezivanje časopisa) i crteža, druga skupina crtežom i riječima, treća skupina fotografijama i riječima, a četvrta skupina samo riječima. Nastali su vrlo interesantni i maštoviti radovi koje su polaznici međusobno prezentirali.

 
 
 
Voditeljica edukacije Christina prezentirala je rad u kompjuterskom programu „Stop motion and movie maker“, te dala upute za realiziranje kreativnog zadatka s rekvizitima (različite figurice). Uslijedila je vođena radionica uz korištenje IKT, glazbe i kreativnosti u smislu smišljanja scenarija i scenografije za kratki animirani film koji su polaznici stvarali u malim grupama (timovima) i međusobno prezentirali. 
Tijekom edukacije polaznici su posjetili glavni grad Malte - Valettu koja je ovogodišnji Europski grad kulture - uz novi zadatak provedbe aktivnosti u manjim grupama. Polaznici su na dobivenoj karti morali pronaći zadane znamenitosti, te na temelju fotografija nađenog smisliti i zapisati priču. 

Obzirom da su polaznici tijekom cijelog tjedna kontinuirano radili na izradi fotoreportaže, nakon ispunjavanja evaluacijskih zadaća svaki je tim prezentirao svoju reportažu o tjednu koji je bio iza nas, uz prisjećanje svih zajedničkih aktivnosti, posjeta, doživljaja i trenutaka proživljenih tijekom edukacije.


 

 
 
Osim u formalnom dijelu edukacije,  polaznici su jačali svoje kompetencije kroz međusobna druženja i razmjenu iskustava sa svim sudionicima edukacije, te na taj način jačali osobnu kreativnost, spremnost na timski rad i kooperativnost, otvorenost novom te kvalitetniju komunikaciju u svojoj radnoj sredini.
Na završetku edukacije polaznicima su uručeni certifikati.

 
 


ŠESTA MOBILNOST

 
„ New trends and alternative approaches to Kindergarten Teaching“
       Banska Bystrica: 10.-16.06.2018.

 
Sudionice edukacije u Banskoj BYstrici bile su tri odgojiteljice - jedna iz Slovačke i dvije iz Hrvatske. Sudionice edukacije iz Dječjeg vrtića Jarun bile su Antonija Karlović i Ivona Kablarević. Voditeljica edukacije bila je mgs. Evelina Trubiansky čija agencija „Action School“ omogućuje profesionalan razvoj odgojitelja u Slovačkoj i Europi. Polaznice edukacije upoznate su s odgojno-obrazovnim sustavom u Slovačkoj, a isto tako predstavile su odgojno-obrazovni sustav Hrvatske.
 
Na početku edukacije voditeljica je izložila  detaljan plan rada koji se sastojao od  predavanja, posjeta dječjim vrtćima, određenim kulturnim ustanovama i znamenitostima kraja. Nakon toga voditeljica je  održala kratki uvod u nove trendove i alternativne pristupe u vrtićkom učenju.

Početno predavanje posvećeno je Montessori pedagogiji. Montessori program ima nekoliko autentičnih principa: poštivanje djeteta, periodi posebne osjetljivosti, upijajući um, mješovite skupine, pripremljena okolina, Montessori materijal i područja rada s materijalom, te uloga odgojitelja. O svakom principu voditeljica je ukratko dala pedagoško i psihološko objašnjenje, te izložila svaki princip sa stajališta Montessori pedagogije. Tijekom edukacije posjetile smo i vrtić „Zvolen“ u istoimenom mjesto te privatni Montessori vrtić u Banskoj Bystrici.


Zanimljivo predavanje odnosilo se na učenje outdoor kurikuluma, s ciljem osvještavanja važnosti održivog razvoja, populariziranje života i boravka u prirodi, te povratak prirodnim vrijednostima. Odgojno-obrazovni rad se provodi u prirodi, šumi, koja pruža izazove i prekrasna iskustva prakse u takvom okruženju. Jedan od posjeta bio je i posjet šumskom vrtiću  „Otvorena Školka Mravenisko“,  nedaleko samog centra Banske Bystrice.  

 

U kulturološkom upoznavanju zemlje domaćina polaznice su posjetile ljekovite toplice Kovacova u istoimenom mjestu udaljene 4 km od mjesta Zvolen. Na  izvoru termalna voda ima toplinu od 48 stupnja Celzijevih, dok je u bazenima voda ugodne topline od 26 do 38 stupnja Celzijevih. Voda u toplicama Kovacova je termalna, hipotonička, mineralna i vapnenasta. Ljekovita termalna voda pozitivno utječe na djecu i odrasle. Upotrebljava se za ublažavanje simptoma reumatskih bolesti, kožnih oboljenja, neuroloških tegoba, ženskih bolesti, kardiovaskularnih, te blagonaklono utječe na ublažavanje postoperativnih posljedica.
Posjetile smo Donovaly resort, koji se nalazi na mjestu gdje se spajaju Niske Tatre i Nacionalni park Visoka Tatra. Ovo mjesto je jedno od najpoznatijih skijališta u Slovačkoj. Jedinstveno je to što je to u Europi drugo po veličini skijaško odredište posvećeno djeci. U sklopu Donovaly resorta je zabavni park Habakuky koji je posvećen slovačkim narodnim bajkama, tako da smo imale priliku gledati predstavu za djecu u šumi.

 

Probale su tipično i poznato jelo „bryndzove halušky“ – male žličnjake sa topljenim kajmakom od ovčjeg mlijeka, posute prženim kockicama slanine.

Po završetku edukacije polaznicama su uručeni certifikati.

             

  ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA
 
U prostorima Dječjeg vrtića Jarun održana je 12. listopada 2018. završna konferencija projekta KA1 „Nova znanja za nove mogućnosti“ („New knowledge for new possibilities“) čiji je nositelj bio DV Jarun.  U okviru projekta koji se odvijao od 01.07.2017. do 31.08.2018. godine, dvanaest odgojiteljica sudjelovalo je na ukupno šest odobrenih mobilnosti.

Cilj provedbe projekta bio je podizanje kvalitete kurikuluma vrtića uvođenjem inovacija i kreativnih metoda rada s djecom, te unapređenje profesionalne kompetencije odgojno-obrazovnih radnika ključnih za stvaranje kvalitetnih uvjeta za učenje u ranoj dobi.

Pozivu na konferenciju odazvali su se ravnatelji, stručni suradnici i odgojitelji dječjih vrtića. Članovi tima KA1 prezentirali su vlastita iskustva provođenja projekta,  ciljeve,  aktivnosti  provedene prije i poslije mobilnosti, te pozitivne ishode i održivost projekta za odgojno-obrazovnu praksu vrtića Jarun.

 

 


Pedagoška godina 2016. - 2018. 

 
Erasmus plus KA2 projekt:
"QUALITY - 3C (CHEERFUL, COURAGES, CREATIVE) CHILD?"
 
 
                                                  
          
 
U razdoblju od 2016. do 2018. godine dječji vrtić Jarun sudjeluje u europskom KA2 projektu  „Quality- 3C Child (cheerful, courageous, creative child)?“. U ovaj projekt uključeni smo kao partneri, a nositelj projekta je zemlja partner Estonija. Osim naše ustanove zemlje partneri koje sudjeluju u projektu su Latvija, Portugal i Grčka.

Cilj sudjelovanja u oba projekta je unaprjeđivanje kvalitete odgojno-obrazovne prakse dječjeg vrtića Jarun. 
 


Europski kutić u kući DomagojESTONIJA 21. - 25.11.2016.
 
Prvi transnacionalni sastanak partnera iz Estonije, Grčke, Hrvatske, Latvije i Portugala, održan je u gradu Tartuu u Estoniji, od 21. do 25. studenog 2016. Predstavnici dječjeg vrtića Jarun u Tartuu bili su ravnateljica vrtića Snježana Vusić-Kodvanj, pedagoginja Kristina Martinko Rutić i psiholog Tomislav Miljak. 
 
Za vrijeme boravka provedne su brojne planirane projektne aktivnosti:
*Svi partneri prezentirali su obrazovne sustave svojih zemalja, nakon čega se raspravljalo o uočenim sličnostima i razlikama kao polaznim točkama za daljnji rad i suradnju tijekom projekta.


 
*Prema pripremljenim prijedlozima dječjih crteža iz svake institucije partnera, održano je glasanje za izbor crteža koji će predstavljati logo projekta KA2. Kao logo projekta izabran je crtež iz Grčke, koji će uz logo Europske unije Erasmus + program biti istaknut na svim dokumentima projekta i na internetskim stranicama. 
  
 

    
 
*Razgovaralo se o planiranim aktivnostima projekta tijekom dvogodišnjeg razdoblja njegovog trajanja, te je predstavljen plan budućih aktivnosti i redoslijed tema na koje ćemo se fokusirati tijekom radnih susreta u zemljama partnerima (Portugal, Grčka, Hrvatska, Latvija).
*Razgovaralo se o praćenju i evaluaciji napretka projekta, te načinima međusobne komunikacije između partnera.
*Na Sveučilištu u Tartuu predavanje i radionicu za sudionike projekta održala je prof. Marie Jurimae. Radeći u manjim skupinama razgovaralo se o procesu odgoja i obrazovanja. Nakon zajedničke rasprave sažeti su zaključci i istaknuti važni segmenti procesa odgoja i obrazovanja.
*Prof Jurimae predstavila je Wind-Rose model procjene kvalitete procesa odgoja i obrazovanja, prema kojem je predložila grupiranje naših prijedloga u dvanaest kriterija kvalitete procesa odgoja i obrazovanja. Navedeni model može poslužiti će kao referentni okvir i polazna točka za zajednički rad na usporedbi razlika među zemljama partnerima, traženju zajedničkih dodirnih točaka i radu na unapređivanju kvalitete procesa odgoja i obrazovanja u zemljama partnera.

 
 

 

 
*Prema prezentiranom Wind – Rose modelu kvalitete procesa odgoja i obrazovanja i nakon eventualnih sugestija ostalih partnera prof Jurimae konstruirati će upitnik na engleskom jeziku, te će ga svi partneri prevesti na svoje materinje jezike. Dogovorena je veličina uzorka i način prikupljanja podataka. Svaki od partnera obvezao se kontaktirati roditelje i zaposlenike u svojim vrtićima kako bi upitnikom u on-line formi (Google Form) prikupili podatke o tome koliko su roditeljima i zaposlenicima važni pojedini segmenti kvalitete procesa odgoja i obrazovanja.
*Nakon završetka prikupljanja podataka prof. Jurimae sa poslati će partnerima prikupljene rezultate za svaku pojedinu zemlju, kako bi ih međusobno prezentirali na idućem sastanku koji će se prema rasporedu održati u Portugalu.
*Viša suradnica Fondacije Archimedes, Katlin Lepa, održala je predavanje o vođenju projekta kojim je partnere upoznala sa njihovim pravima i odgovornostima za vrijeme trajanja projekta, načinu vođenja projekta i mogućnostima informiranja i traženja pomoći u slučaju potrebe, kao i o načinima praćenja tijeka projekta, evaluacije postignutog i izvještavanja javnosti.
*Posjetom vrtića Klabu i Lohkva upoznali smo specifičnosti u organizaciji  i načinu odgojno-obrazovnog rada s djecom.

 


Web stranicu projekta prezentirat će parneri iz Portugala

PORTUGAL: 19. – 25.02.2017.

Drugi transnacionalni sastanak partnera projekta održan je u mjestu Sesimbra u blizini Lisabona. Tema susreta u Portugalu odnosila se na načine procjene, planiranja i vrednovanja ranog razvoja, te rada i pružanje potpore djeci s teškoćama u razvoju i posebnim potrebama. Svaki partner predstavio je način procjene ranog razvoja kod djece predškolske dobi, kao i načine uključivanja djece s posebnim potrebama u odgojno-obrazovne ustanove pojedine zemlje. Prof. M. Jurimae iz Estonije prezentirala je prve rezultate dobivene nakon analize do tada pristiglih odgovora koje su dali roditelji i osoblje vrtića iz zemalja partnera projekta. U skladu s time dogovoreni su daljnji koraci rada u projektu.
 

Domaćini iz Portugala omogućili su nam posjete nekolicini vrtića i škola. Kako su naši partneri u projektu iz  manjeg mjesta Sesimbra, organizirali su obilaske vrtića u neposrednoj blizini Sesimbre. Tipično za Portugal je da su većinom vrtići smješteni u prostoru osnovne škole i djeca počinju pohađati školu s navršenih 6 godina. Iz tog razloga smo pri posjetama osim vrtića, dobili uvid u način rada u prva dva razreda osnovne škole. 

 

 Posjetili smo:

 • EBI School from Quinta do Conde
 • Kindergarten Casal do Capo
 • EBI School from Boa Aqua/Quinta do Conde
 • Kindergarten Pinhal do General
 • EB1 from Cotovia
 • EB1 de Sampaio
 • Educa a Brincar
 • Cerczimbra
 • Secondary school Manuel Martinis – Future Classroom Lab

 
Vidjeli smo način organizacije i rad s djecom predškolske i rane školske dobi. Razgovarali smo o uočenim specifičnostima u odnosu na iskustva i praksu u vlastitim zemljama. Mnogo smo toga vidjeli i saznali vezano uz odgojno-obrazovni sustav Portugala. Neke stvari rješavaju slično kao mi, a neke drukčije od nas.


Crtice koje bismo izdvojili:

 • Većina vrtića ima tek nekoliko skupina (najčešće 2-4 skupine)
 • U skupini je 20-25 djece
 • Velik broj djece ne pohađa vrtić prije 3.godine, iako je moguće u nekim tipovima ustanova uključiti dijete od 4 mjeseca (rodiljni dopust u Portugalu je samo 5 mjeseci!)
 • Jedan odgojitelj VSS zadužen je za jednu skupinu djece i s njima je 5-6 sati kada većina djece boravi u vrtiću (uz njega je i pomoćno osoblje srednje stručne spreme koje ostaje uz djecu nakon radnog vremena odgojitelja - tada većina djece ionako ne boravi više u vrtiću)
 • U školu djeca kreću s navršenih 6 godina
 • U mnogim vrtićima imaju planirane uvjete za smještaj nekih životinja (vidjeli smo patke, kanarince, pijetle i kokoši)
 •  
 • Nakon završetka školovanja odgojitelja nema razdoblja pripravništva, mentoriranja odgojitelja pripravnika niti stručnog ispita odgojitelj
 • Djeca u vrtiću imaju samo jedan obrok – ručak koji se obično poslužuje u zajedničkoj velikoj blagovaoni
 • Većina javnih vrtića NEMA prostorne uvjete za dnevni oodmor djece, tako da nema spavanja. Tamo gdje ima uvjeta – spavanje do 5. godine (korištenje dvorane u tu svrhu)
 • Vrtići nemaju stručnu službu - postoji stručna služba koja je odgovorna za više škola i vrtića iz jednog okruga (npr. psiholog, logoped i rehabilitator na 2-3 tisuće djece) 
 • Postoji vrsta centra za ranu intervenciju, gdje se roditelji mogu obratiti, ali i vrtići kontaktirati stručnjake po potrebi 
 • Za djecu s teškoćama u razvoju može se odobriti asistent koji je uz dijete u procesu inkluzije, ukoliko za to postoji potreba (broj asistenata koji su zaposleni za potrebe pojedinog okruga je fiksan i često ih nema dovoljno)
 • Preko ljeta i drugih praznika, odgojitelji koriste godišnji odmor ili rade evaluaciju protekle godine i pripreme za iduću godinu, te je broj djece tada u vrtićima znatno manji. S njima u tom periodu radi samo pomoćno osoblje.
 • Zanimljivo je bilo vidjeti da djeca u vrtiću borave u svojim cipelama (jer kako su nam objasnili, tražiti goste da izuju obuću kada ulaze u kuću je uvredljivo)
 • U sobama nema puno kupovnih igračaka i materijala za rad – koriste pedagoški neoblikovani materijal (papir, karton, čepove, kutije od jaja, vatu, grančice..)
 

 • Slušali smo zanimljivo predavanje u srednjoj školi Manuel Martins u Setubalu. Profesor informatike Carlos Cunha pokazao nam je način rada u tzv. Future Classroom – učionica budućnosti koja je opremljena raznim informatičkim pomagalima i omogućava vrlo zanimljive načine rada s učenicima (ali i odraslima).  Saznali smo da jedana takva učionica postoji i u Zagrebu.
  
 

	

 GRČKA: 02.- 06.04.2017.

Treći transnacionalni sastanak partnera projekta održan je u mjestu Chania na Kreti. Tema susreta bila je prikaz načina rada i poučavanja djece predškolske dobi. U dvije predškolske skupine domaćini su prikazali jedan segment rada s djecom.
 
U vrtiću 2nd Nipiagogio of Chania, promatrali smo rad odgojiteljice s djecom na usvajanju tehnike za pamćenje strukture priče. Djeca su kroz protekli period već usvojila pojedine elemente tehnike, koje su nam domaćini prikazali objedinjeno kroz jednu priču. Odgojiteljica vodi djecu da kroz nekoliko različitih načina usvoje ključna pitanja za pamćenje i prepričavanje priče (Kada? Gdje? Tko? Što je problem? Što se dogodilo dalje? Kako se riješio problem? Kraj?). Osobito je dojmljiv tepih na kojem su polja raznih boja s navedenim pitanjima, pa dijete koračajući s jednog na drugo polje, vrlo strukturirano prepričava priču. 

Na izvrsno vođenoj raspravi radioničkog tipa pod vodstvom savjetnice za predškolski odgoj okruga Chania, prof. Popi Kassotaki davali smo svoje opservacije i komentare na prezentirani način rada.
 

U vrtiću 11th Nipiagogio of Chania promatrali smo rad odgojiteljice s djecom na usvajanju znanja o sličnostima i razlikama kod kukaca i ptica. Djeca su već prije radila na pojedinim karakteristikama i specifičnostima ovih životinja, tako da je dio rada bio ponavljanje već usvojenog sadržaja. Naglasak za nas je bio na načinu primjene tzv. Venn diagramma, pri čemu su djeca izdvajala sličice s morfološkim karakteristikama kukaca i ptica, te ih lijepila na pripremljeni diagram. Skupina najstarije djece je uz pomoć odgojiteljice izdvojila sličnosti između ovih vrsta.
Pod vodstvom prof. Popi Kassotaki kroz koristan radionički tip rada komentirali smo četiri aspekta u radu s djecom (planiranje ciljeva i aktivnosti, korišteni materijali, načini prezentiranja sadržaja, komunikacija s djecom i među djecom te uočena ponašanja i usvojenost znanja kod djece).

 

Glavni dio susreta na Kreti bio je usmjeren na prikaz do sada obrađenih rezultata našeg upitnika (od strane Sveučilišta u Estoniji), usklađivanje načina obrade rezultata i sugestije za daljnje korake. Svi partneri projekta složili su se, da će ponovo primijeniti upitnik u svojim ustanovama, ali ovaj put sa ciljem procjenjivanja aktualnog stanja u vlastitom vrtiću.
Dogovorene su pojedinosti za susret u prosincu 2017. u Zagrebu i završnu konferenciju u Estoniji u lipnju 2018.

 

Na kraju izdvojili bismo da u Grčkoj djeca mogu pohađati javne vrtiće tek od 4 godine. Većina djece ranije dobi je kod kuće, a neka pohađaju privatne ustanove. Dosta striktno naglašava se razliku odgoja i obrazovanja, pa tako razlikuju odgojne ustanove za mlađu djecu (gdje rade osobe sa srednjom stručnom spremom) i obrazovne ustanove u kasnijoj predškolskoj dobi (u kojoj rade odgojitelji s višom i visokom stručnom spremom).
 
Oba vrtića koja smo posjetili imaju mali vrt gdje sade cvijeće i začinsko bilje.

 	
 24.04.2017.
Stručnim radnicima Vrtića prezentirane su dosadašnje aktivnosti vezane uz EU projekt „Quality- 3C Child (cheerful, courageous, creative child)“. Članovi tima koji sudjeluju u projektu prezentirali su radne aktivnosti i boravak u Portugalu i Grčkoj, te na taj način sve zainteresirane upoznali sa tijekom događanja dvogodišnjeg projekta.
 
                   
                
     


ZAGREB: 03. - 09.12.2017.
 
Četvrti transnacionalni sastanak partnera iz Estonije, Grčke, Hrvatske, Latvije i Portugala, održan je u Zagrebu  od 03. do 09.prosinca 2017. u prostorima dječjeg vrtića Jarun. Predstavnici tima dječjeg vrtića Jarun uključeni u projekt KA2 su  ravnateljica vrtića Snježana Vusić-Kodvanj, pedagoginja Kristina Martinko Rutić i psiholozi Neda Vac Burić i Tomislav Miljak.
 

 

Tema susreta u Zagrebu bila je „Procjena djece“. Kao domaćini prikazali smo načine procjene djece u vrtiću uz osobitosti i specifičnosti našeg vrtića. Isto tako prikazali smo i pojasnili način obveznog planiranja odgojno-obrazovnog rada s djecom u Republici Hrvatskoj (dokumentacija, foto i video zapisi). Partneri su također prezentirali načine na koji vrše procjenu djece, a iskustva su izmijenjena i na radionici pod vodstvom E. Einaru, koordinatorice projekta iz Estonije.

 


 
Profesorica M. Jurimae sa Sveučilišta u Tartuu kroz radionicu je na zanimljiv način potaknula razmišljanje o različitim načinima na koje djeca mogu procjenjivati svoj vrtić.
 
Partneri su obišli i upoznali kuće dječjeg vrtića Jarun, pri čemu treba naglasiti da je za njih ustroj vrtića na sedam lokacija i 38 skupina vrlo neobičan, obzirom da je organizacija u ostalim zemljama partnerima znatno drukčija. Istaknuli bismo njihovo zadovoljstvo prilikom  obilaska kuća dječjeg vrtića Jarun, u kojem ih se dojmilo tematsko uređenje kuća u kojem su svi prepoznali osobitosti svojih zemalja koje su prikazane kroz radove djece i odgojitelja. Prilikom obilaska upoznali su odgojitelje i djecu obzirom da su dio vremena proveli u skupinama promatrajući odgojno-obrazovni rad s djecom. Tako smo obilazak vrtića na konstruktivan način spojili smo  s primjenom upitnika prema Wind-Rose modelu procjene kvalitete procesa odgoja i obrazovanja kojim se vodimo u projektu.

Radionica pod vodstvom naših stručnih suradnika pokazala je da i kratki uvid uz primjenu ovog upitnika pomaže u strukturiranju bitnih elemenata odgojno-obrazovnog procesa i procjeni njihove kvalitete.

 
 

 
Tijekom susreta u Zagrebu nastavljen je rad na projektnim zadacima, a partneri sa UT prezentirali su obradu dosadašnjih podataka. Model za procjenu kvalitete odgojno-obrazovnog procesa je u Estoniji i Latviji već korišten u probnom ispitivanju u kojem su uspoređivani podaci roditelja i stručnih radnika za pojedine odgojne skupine u njihovim vrtićima. Upitnik daje brzi pregled o bitnim segmentima odgojno-obrazovnog rada, te može pomoći u planiranju daljnjeg rada i poboljšanja kvalitete odgojno-obrazovnog procesa. Primjena upitnika u našem vrtiću predviđena je tijekom siječnja / veljače 2018.godine.

 


 
Partneri iz Estonije prezentirali su završnu verziju web stranice ovog projekta koju možete pogledati na www.3cchild.wordpress.com
 
Dogovoreni su daljnji koraci u provedbi projekta vezano  uz transnacionalne sastanak partnera u Latviji, kao i izlaganja zemalja partnera na završnoj konferenciju u Estoniji. Naš vrtić će sudjelovati s proširenim izlaganjem na temu „Uključivanje djece s posebnim potrebama u dječje vrtiće“. Ova prezentacija je od strane naših partnera u Portugalu (veljača 2017.g) procijenjena izvrsnom i korisnom za druge sustručnjake iz područja odgoja i obrazovanja.
 
Posebno bismo istaknuli dan koji smo posvetili prezentaciji Programa podrške roditeljima „Rastimo zajedno“. Program je prezentirala jedna od autorica, profesorica Branka Starc, a stručni suradnici su kasnije proveli s partnerima jednu od ključnih radionica Programa.


 

 
 
Ustrojstvo naših vrtića pruža druge mogućnosti za suradnju s roditeljima nego li je to slučaj u zemljama partnerima, te nam se činilo važno pokazati im jednu drugu dimenziju suradnje s roditeljima. Program „Rastimo zajedno“ nije proizašao iz našeg vrtića, niti je namijenjen samo roditeljima vrtićke djece, ali kao program koji je usmjeren prvenstveno na roditelje djece predškolske dobi, smatramo da je jedan od kvalitetnijih načina podrške roditeljima u roditeljstvu. Zanimanje, aktivno sudjelovanje i pohvale partnera pokazali su da je odabir teme bio pun pogodak.
 
Osim boravka u našem vrtiću, partneri su posjetili i privatni dječji vrtić „Mali istraživač“ kako bi upoznali još jednu, nešto drukčiju koncepciju rada s djecom.
 
 
 LATVIJA: 19. - 23.03.2018.
 
Peti transnacionalni susret partnera iz Estonije, Grčke, Hrvatske, Latvije i Portugala održan je u Latviji, od 19. do 23. ožujka 2018. Predstavnici tima dječjeg vrtića Jarun uključeni u KA2 projekt na ovom susretu bili su ravnateljica Snježana Vusić-Kodvanj i psiholog Tomislav Miljak.

Tema susreta bila je finalno oblikovanje Wind-Rose modela procjene kvalitete procesa odgoja i obrazovanja prema postignutim rezultatima i povratnim informacijama partnera, kao i priprema za završnu konferenciju projekta u lipnju 2018.

Prvi radni dan susreta održan je u mjestu Slampe, u vrtiću Pienenite, partnera domaćina iz Latvije.

 

 
Tijekom dana partneri su raspravljali i zajednički oblikovali završni izgled Wind-Rose modela procjene kvalitete procesa odgoja i obrazovanja. Osobita pažnja posvećena je razjašnjavanju pojmova čije se značenje u jezicima partnera ne poklapa u potpunosti, pa su traženi odgovarajući pojmovi u engleskom jeziku, koji odgovaraju svim partnerima i odgojno-obrazovnoj praksi u njihovim zemljama. Nakon zajedničke analize značenja kriterija spomenutog modela, konsenzusom svih partnera  donesen je konačni model koji će biti predstavljen na završnoj konferenciji projekta u lipnju 2018.
 

 
Psiholog Tomislav Miljak prezentirao je partnerima rezultate Wind-Rose modela procjene kvalitete procesa odgoja i obrazovanja prikupljene na uzorku roditelja djece koja pohađaju šest skupina Dječjeg vrtića Jarun odabranih slučajnim odabirom, kao i odgojitelja tih skupina, stručnih suradnika i drugih djelatnika zaposlenih u Dječjem vrtiću Jarun. Rezultati prikupljeni u našem vrtiću biti će korišteni u objedinjenoj analizi rezultata koju provode partneri sa Sveučilišta u Tartuu, Estonija, i koju će prezentirati na završnoj konferenciji u lipnju 2018.
 
U obližnjem mjestu Jaunpills sudionici su prisustvovali kreativnoj radionici Udruge građana "7 Balles". Voditelj radionice sudionicima je pokazao kako se mogu izraditi i ukrasiti svijeće od voska i drvene igračke, a nakon toga koristeći vlastitu maštu sudionici su pokazali kreativnost u izradi istih.


 
Tijekom boravka u Latviji domaćini su omogućili posjetu i obilazak vrtića Pienenite. Partneri iz Estonije moderirali su prvi dio dana usmjeren na dogovore i pripremu završne konferencije predviđene za održavanje 13. lipnja u gradu Parnuu, u Estoniji. Dogovoreni su detalji vezani za izvedbu prezentacija koje će predstavnici iz svih partnerskih ustanova održati na završnoj konferenciji (uključujući video koji predstavlja svakodnevnicu u partnerskoj instituciji – vrtiću).
 
Partneri su dogovorili izgled završnog izvještaja projekta uz dogovor da će voditelji projekta, partneri iz AEECEEL udruge ravnatelja iz Estonije sastaviti završni izvještaj projekta, prema obrascu Estonske Nacionalne agencije i podacima koje će im pripremiti i poslati ostali partneri. Kad izvještaj bude gotov, partneri iz Estonije će prije predaje izvještaja poslati izvještaj svim partnerima na čitanje, kontrolu i dopunu, i potom ga poslati Estonskoj Nacionalnoj agenciji zaduženoj za nadzor provedbe Erasmus+ i drugih europskih projekata.   
 
Slijedila je podjela sudionika susreta u dvije grupe, od kojih je prva grupa sudionika prisustvovala radionici izrade sapuna u odgojnoj skupini djece dobi od 4-5 godina, a druga grupa sudionika je prisustvovala prezentaciji jedne radionice iz ciklusa "Džimbas skola" (Džimbova škola) u odgojnoj skupini djece dobi od 6-7 godina. Spomenuti ciklus radionica Džimbova škola osmišljen je od psihologa, socijalnih radnika i drugih stručnjaka u Centru Dardedze, latvijskoj nevladinoj, neprofitnoj organizaciji usmjerenoj na prevenciju nasilja nad djecom, te podršku djeci, roditeljima i stručnjacima, a u vrtićima ga provode posebno educirani odgojitelji. Prezentirani program ima izvjesne sličnosti, ali i razlike sa CAP programom (Child Assault Prevention/Prevencija nasilja nad djecom) koji se provodi u hrvatskim vrtićima i školama, a u aktivnostima interaktivne radionice koja je ovom prilikom prezentirana partnerima djeca su rado sudjelovala i odgovarala na pitanja odgojiteljice-voditeljice.


 

Nakon povratka s održanih radionica s djecom, partneri su imali prilike razgovarati o viđenom i razmijeniti iskustva iz svojih vrtića i odgojno-obrazovnih sustava njihovih zemalja.
 
 Nakon kraćeg posjeta privatnom, moderno uređenom dječjem vrtiću Karlsons, sa integriranim cjelodnevnim vjerskim programom (treći vrtić izgrađen 2011. po modelu javno-privatnog partnerstva), u svojim uredima primili su nas gradonačelnik grada Tukums-a i pročelnik gradskog ureda za predškolski i školski odgoj i obrazovanje sa svojim suradnicima. Gradonačelnik je izrazio dobrodošlicu partnerima i zadovoljstvo što partneri iz Latvije sudjeluju u međunarodnom projektu iz područja obrazovanja. Pročelnik gradskog ureda za predškolski i školski odgoj i obrazovanje predstavio je partnerima posebnosti latvijskog obrazovnog sustava, a partneri su imali prilike razgovarati o uočenim sličnostima i razlikama latvijskog i drugih obrazovnih sustava.
 


 
U glavnom gradu Rigi partneri su posjetili  gradski vrtić "Madara" koji odlikuje rad isključivo u dobno mješovitim skupinama djece od 3 godine starosti do polaska u školu. Sav namještaj je izrađen od drva, sobe dnevnog boravka obiluju didaktičkim materijalima i igračkama koje su izradili odgojitelji samostalno i u suradnji s djecom.

 

 
 
 
U vrtiću Madara sudionici su prisustvovali zanimljivom predavanju prof. Tije Zirine na temu "Outdoor learning" (Učenje na otvorenom), koji njeguje holistički pristup usmjeren na dijete i vrijednosti "održivog razvoja u kontaktu s prirodom", stjecanje znanja kroz aktivnosti "za sva osjetila", korištenje resursa iz neposredne okoline (održavanje vrta, sađenje sezonskog bilja, voća i povrća) u svakodnevnom radu s djecom.
 


 
 
ESTONIJA: 11.-14.06.2018.

Šesti transnacionalni sastanak partnera projekta održan je u mjestu Parnu u Estoniji.  Susret je obuhvaćao izradu završnog izvješća projekta, priprema za završnu konferenciju i održavanje same završne konferencije projekta.
 


 
Završnu konferenciju organizirala je Udruga ravnatelja vrtića Estonije, koja je bila i nositelj projekta. Konferenciji pod nazivom „3C Child“ prisustvovalo je oko 130 odgojitelja i ravnatelja uglavnom estonskih vrtića, uz manji broj sudionika iz susjedne Latvije. Konferenciju je otvorila predsjednica Udruge ravnatelja vrtića Estonije, a prigodne riječi uputila je i zamjenica estonske ministrice obrazovanja, dok su prikaz tradicionalnih plesova pripremila djeca predškolske dobi iz vrtića u Parnu.
  
Svi partneri sudionici ovog projekta pripremili su zanimljive prezentacije prema vlastitom odabiru, tako da su neki prezentirali sustave ili načine rada u državama iz kojih dolaze, dok su drugi prikazali promjene u vlastitom načinu rada potaknute sudjelovanjem i radom na projektu.
Predstavnici našeg vrtića prezentirali su način rada s djecom s posebnim potrebama u Hrvatskoj i Dječjem vrtiću Jarun.

 


 
Partneri sa Sveučilišta u Tartu prezentirali su model evaluacije odgojno-obrazovnog rada čija je mogućnost primjene bila temeljni cilj ovog projekta.
 
Za nas novina je bila mogućnost primjene elektroničkih pomagala kojima je popraćena konferencija. Pomoću aplikacije worksup svi prisutni mogli su pročitati kratak sadržaj svakog pojedinog izlaganja, ocijeniti izlaganje i postavljati pitanja koja je moderator kasnije koristio u panel raspravi.

 


 
Tijekom boravka domaćini su omogućili posjetu i obilazak dva estonska vrtića, jedan nedaleko Parnua i vrtić u glavnom gradu Tallinu uz prezentaciju svojih osobitosti i načina odgojno-obrazovnog rada.
 
Završna evaluacija zemalja partnera pokazala je zadovoljstvo svih sudionika međusobnom suradnjom i tijekom samog projekta, uz  dogovore za daljnju suradnju između pojedinih partnera.
 
 
 Pedagoška godina 2016. / 2017.
 
Erasmus plus KA1 projekt:
 
"DIJETE I STRANI JEZIK U DJEČJEM VRTIĆU - NOVI PRISTUPI UČENJU"
 
 
                                  
 
 
U ovoj pedagoškoj godini dječji vrtić Jarun nositelj je europskog KA1 projekta „Dijete i strani jezik u dječjem vrtiću - novi pristupi učenju“. Projekt je financiran od strane Europske unije i odobren od Agencije za mobilnost i programe EU  (http://www.mobilnost.hr/). Projekt omogućuje odgojiteljima da putem job shadowing aktivnosti odlaze u druge predškolske ustanove u Europskoj uniji gdje će steći uvid u rad kolega sustručnjaka. Na taj način odgojitelji upoznaju rad pojedine predškolske ustanove i imaju prilike vidjeti primjere dobre prakse, koje po povratku mogu primijeniti u vlastitom odgojno-obrazovnoj praksi. Partner u projektu namje dječji vrtić "Zespol Szkolno-Przedszkolny iz Poljske.

Cilj sudjelovanja u projektu je unaprjeđivanje kvalitete odgojno-obrazovne prakse u dječjem vrtiću Jarun.
 
Odlazak odgojiteljica dječjeg vrtića Jarun u  dječji vrtić "Zespół Szkolno-Przedszkolny" u Poljskoj novo je iskustvo u okviru „job shadowing" aktivnosti, koja se odvija s ciljem provjeravanja i istraživanja vlastite prakse, kao i pronalaženja novih načina učenja za djecu rane dobi.
Prije odlaska u Poljsku u okviru projekta „Dijete i strani jezik u dječjem vrtiću - novi pristupi učenju“, u našem vrtiću provedene su interaktivne aktivnosti za promociju i poticanje ranog učenja stranih jezika. Aktivnosti prilagođene  mogućnostima djece provedene su u skupinama: Jagoda, Psić, Ribica, Ptičica, Puž, Ježić i Sunce. Tim koji provodi aktivnosti čine ravnateljica Snježana Vusić-Kodvanj i odgojiteljice Marina Čović, Jana Forko, Martina Pesek i Martina Skoko.

Siječanj 2017.

 
   
 
  

Kroz interaktivne pjesmice pune pokreta djeca su upoznala pet stranih jezika – engleski, njemački, francuski, talijanski i poljski, te slušala kako svakodnevni pozdravi dobar dan i doviđenja zvuče na drugim jezicima. Doživljaj aktivnosti u kojima su sudjelovala, djeca su izrazila  kreativnim likovnim radovima.
 
          
 
 
        

Veljača 2017.

U veljači je provedena druga aktivnost vezana uz upoznavanje djece sa stranim jezicima. Djeca su kroz interaktivne pjesmice pune pokreta slušala o bojama na engleskom, njemačkom, poljskom, talijanskom i francuskom jeziku. Boje iz pjesama tražili smo na odjeći, stvarima i prostoru oko nas.

 
 

Kroz igru i pjesme djeca su upoznala pet boja (crvena, plava, žuta, zelena i bijela), na pet različitih jezika (njemački, engleski, talijanski, francuski i poljski), a doživljaj izrazila kreativnim radom.
 
 

 


 

 
 08.03.2017.

Odlazak odgojiteljica dječjeg vrtića Jarun u Poljsku u okviru KA1 projekta, osim aktivnosti s djecom  zahtijeva i upoznavanje radnika sa provedenim i pripremnim aktivnostima. Na sjednici Odgojiteljskog vijeća stručnim radnicima prezentirana je provedba dosadašnjih aktivnosti u radu s djecom, a putem ppt prezentacije upoznati su sa specifičnostima Poljske kao zemlje partnera u projektu. 

 
 
 

 
AKTIVNOSTI U SKUPINI PFLAUME
 
„Pflaume“ je mješovita skupina s ranim učenjem njemačkog  jezika, koji se u skupini provodi kao cjelodnevni program (njem.Sprachbad = jezična kupka). Kroz igru kao osnovnu aktivnost djeca uspoređuju, stvaraju, kombiniraju, zaključuju te uče iz vlastitog iskustva. Kroz raznovrsne aktivnosti kod djece potičemo glasovnu analizu i sintezu, razlikovanje i prepoznavanje slova, razumijevanje i korištenje novih riječi, slaganje jednostavnih rečenica, kreativno izražavanje, razvoj koordinacije i preciznosti pokreta, samo vrednovanje te stvaranje bolje slike o sebi.

 


"Ja" u ogledalu
 
   

 "Lice" (kolaž tehnika, modeliranje glinom)
 
Pridruživanje: Mit den Augen sehen (očima gledamo), Mit den Ohren hoeren (ušima slušamo), Mit der Nase riechen (nosom mirišemo), Mit dem Mund schmecken (ustima kušamo).
 

Uočavanje razlike u broju i obliku slova u hrvatskoj i njemačkoj abecedi

 

Modeliranje slova tijestom


  

Pridruživanje slike i riječiRastavljanje riječi na glasove

 
JOB SHADOWING:
PAWLOVICE (Poljska): 02.- 06.04.2017.


 
U razdoblju od 3.-6.4.2017. realizirana je glavna aktivnost projekta „Dijete i strani jezik u dječjem vrtiću - novi pristupi učenju", tzv. „job shadowing“, a odnosi se na promatranje prakse i načina rada u drugim odgojno-obrazovnim institucijama.
Odgojiteljice Kristina Mlinarić, Martina Skoko, Martina Budrović i Željka Crnić otputovale su u Poljsku, u mjesto Pawlowice. Kroz ovo iskustvo pružila im se prilika za istraživanjem vlastite prakse te stjecanje znanja i vještina o novim načinima učenja stranog jezika za djecu rane dobi.
 
Prvog dana domaćini su organizirali posjetu osnovnoj školi „Zespol Szkolno Przedszkolny“. Posjetile smo njihove učionice, knjižnicu, sportsku dvoranu i zbornicu. Također smo imale uvodni sastanak s ravnateljicom,  Zofiom Musial.
    
 
Nakon toga smo promatrale i sudjelovale u nekoliko aktivnosti učenja stranog (engleski) jezika s djecom od 6 i 7 godina. Učiteljica je koristila metode pripovijedanja i dramatizacije. Koristila se „pametnom pločom“ u svim aktivnostima.
U prvoj aktivnosti promatrale smo aktivnost s djecom od 6 godina, a tema su bile igračke. Na početku su svi zajedno pjevali pjesmicu "Noisy toys". Nakon toga, učiteljica je koristila pametnu ploču - djeca su trebala spojiti odgovarajuće slike s predmetima (igračkama) s njihovim nazivima. Slijedila je igra s karticama s fotografijama igračaka. Učiteljica ih je poredala na ploču, djeca su trebala zatvoriti oči te nakon otvaranja pogoditi koju karticu je učiteljica preokrenula, to jest koja nedostaje. Slijedio je uvid u priču pomoću lutkica - Ruby, Oto i Spike. Učiteljica se također koristila i aplikacijama, a djeca su kasnije sama ponavljala priču.  Na kraju, djeca su pomoću lutkica sami izveli dramatizaciju priče.
        
 
Sljedeća je aktivnost bila s djecom od 7 godina, također metoda pripovijedanja na engleskom jeziku. Nazvana je "Tajna priča", a djeca su sama pogađala o čemu je riječ kroz igru sličnu „Pokvarenom telefonu“. Učiteljica se i u ovoj aktivnosti služila pametnom pločom – djeca su rješavala zagonetku (puzzle) kako bi otkrila što će raditi, a rješenje je bilo da će ići u lov na zmaja. Nakon toga su prolazili kroz „Tajnu mapu“ i slijedili put kako bi došli do zmaja. Zajednički smo pjevali pjesmicu o tome što smo sve morali proći kako bi došli do zmaja (trava, voda, blato…). Na kraju je slijedila pokretna igra „Ulovi zmaja“ – djeca su stajala u redu, posljednje dijete u redu je imalo „rep“, a prvo ga je trebalo uhvatiti vrteći se u krug.
 
 

Domaćinima smo prezentirale hrvatski obrazovni sustav i naš vrtić.
 
 
Drugi dan posjetile smo dječji vrtić „Przedszkole Publiczne w Modrzewiowym Ogrodzie“, gdje su nas djeca i odgojitelji dočekali s pjesmom i pozdravom na tri jezika. Domaćini su nas proveli kroz unutarnji i vanjski prostor, a posebno nas se dojmio zimski vrt s antistres podlogom te rekvizitima kojeg koriste u slučaju lošeg vremena.
           
 
Sudjelovale smo u aktivnostima u odgojnoj skupini „Pčelice“  koju čine djeca od pet godina. Kao uvod u sve aktivnosti odgojiteljica se koristila pripovijedanjem priče (Medvjedić u gradu) i lutkama – djeca su se pomoću lutke pozdravljala i predstavljala na engleskom jeziku. Tema aktivnosti bila je proljeće. Odgojiteljica i djeca razgovarali su o godišnjim dobima, proljeću i životinjama koje možemo vidjeti u proljeće: listali su slikovnicu te imenovali životnije na engleskom jeziku:  bubamare, leptire, rode. Zatim je slijedila priča sa slikovnim aplikacijama o gusjenici koja se pretvorila u leptira.  Odgojiteljica je pripremila materijale za interaktivnu igru „Proljetni ples“: svako dijete dobilo je narukvicu u obliku leptira u četiri osnovne boje: crvena, plava, žuta i zelena. U sobi su također bila postavljena 4 velika cvijeta u istim bojama. Slijedio je ples uz glazbenu podlogu, a kad je glazba prestala djeca su brzo trebala doći do cvijeta boje kao i njihova narukvica.
Nakon plesa, svi zajedno su pogledali kratki edukativni film o životnom ciklusu gusjenice te ponovili priču uz slikovne aplikacije „Od gusjenice do leptira“. U zadnjoj aktivnosti, odgojiteljica je pripremila tjesteninu različitih oblika te su uz njenu pomoć djeca formirala životni ciklus gusjenice.

 
 
 
Mi smo također provele nekoliko interaktivnih aktivnosti s djecom: pjesmicu „Make a circle“ na engleskom jeziku, igru „My name is“ na engleskom jeziku, pjesmicu s pokretima „Buon guorno“ te igru s pjevanjem „Mi smo djeca vesela“ na hrvatskom jeziku.
 
   
 
Treći dan posjetile smo privatni vrtić „Iskierka“ te promatrale nekoliko aktivnosti učenja engleskog jezika.
U grupi predškolaraca (5 i 6 godina) promatrale smo tematsku aktivnost „Proslava rođendana“. Na početku su se sva djeca predstavljala pomoću lutke. Odgojiteljica i djeca razgovarali su o tome što nam je sve potrebno, a što nije za proslavu rođendana. Odgojiteljica je izvadila balone, brojala ih je i imenovala njihove boje. Nakon nje, isto su ponovila i djeca. Slijedila je aktivnost dekoriranja torte od filca: djeca biraju svjećice i broje ih, biraju voće, imenuju ga i broje te stavljaju na tortu. Uz dekoriranje, razgovarali su o najdražem voću i bojama. Na kraju su svi pjevali i plesali uz pjesmicu „Party song“.

U grupi djece od 3 i 4 godine, odgojiteljica koja provodi program učenja engleskog jezika dolazi svakog dana po 15 minuta te priprema aktivnost na engleskom jeziku. Promatrale smo aktivnost vezanu uz temu „Voće“. Odgojiteljica ulazi u sobu s ginjol lutkom uz pjesmicu „Hello, Hello“ – djeca pozdravljaju lutku i rukuju se s njom. Slijedi aktivnost  „Čarobna vrećica“ – djeca pojedinačno vade voće, prepoznaju, imenuju na poljskom i engleskom jeziku i imenuju boju voća. Nakon toga, odgojiteljica priprema aktivnost s karticama s voćem- djeca prepoznaju i imenuju voće. Zatim igraju igru „Pogodi koje voće nedostaje“ – djeca zatvaraju oči, odgojiteljica okreće jednu karticu, djeca otvaraju oči i pogađaju koja kartica nedostaje. Kasnije odgojiteljica okreće dvije kartice. Na kraju slijedi zanimljiva igra sa šarenim padobranom: odgojiteljica zadaje voće, djeca imenuju koje je boje i staju na tu istu boju na padobranu.
  

Još jedna aktivnost koju smo promatrale u privatnom vrtiću „Iskierka“ uključivala je svu djecu, a odnosila se na obilježavanje dana Velike Britanije (Special day). Odgojiteljice su pripremile aktivnost u holu: simulacija putovanja avionom u Veliku Britaniju.
Pripremile su različite materijale i poticaje: aerodrom – šalter za registraciju putnika, putovnice, avion od kartona, telefonska govornica od kartona, štand sa zastavama i fotografijama tradicionalne britanske hrane, velika karta Europe. Djeca su uz glazbenu podlogu pjevala poljsku himnu, a nakon toga svi su se prijavili s putovnicama na šalteru za registraciju. Zajednički su uz glazbenu podlogu i kroz pokret simulirali let avionom. Kad su sletjeli u pozadini je svirala britanska himna. Slijedilo je upoznavanje i razgovor o tipičnim britanskim obilježjima: vremenske prilike, hrana, telefonska govornica, zastava.Nakon toga djeca odlaze u drugu prostoriju „Muzej“ gdje je pripremljeno: čaj, puding, grickalice i sva djeca degustiraju proizvode – odgojiteljice prvo razgovaraju s njima, imenuju i objašnjavaju im što će im poslužiti.
Nakon toga na velikom platnu se emitira pjesmica „The weels on the bus“ – interaktivna aktivnost u kojoj djeca i odgojiteljice zajedno pjevaju i izvode pokrete. Na kraju je prikazana epizoda „Pepa Pig“ – putovanje na praznike avionom.

 
   
 
Zadnji dan sudjelovale smo na radionici o korištenju IT tehnologije u vrtiću i školi. Upoznale smo se sa načinima korištenje računala i izvora sa interneta za učenje stranih jezika te sa načinima kreiranja aplikacija koje se koriste u radu s djecom, kao što su: learningapps, quizlet, Voki. Isprobale smo i načine rada na „Pametnoj ploči“, što nam se osobito svidjelo.
 
 
Osim razvijanja jezičnih, digitalnih i metodičkih kompetencija, kroz sudjelovanje u različitim aktivnostima unaprijedile smo naše komunikacijske, socijalne i interkulturalne kompetencije. Naučile smo puno o povijesti, kulturološkim obilježjima i odgojno-obrazovnom sustavu Poljske. Posjetile smo Gradsku vijećnicu u kojoj nas je primio gradonačelnik Pawlowica. Domaćini su nas poveli u šetnju kroz Pawlowice: posjetile smo park, kulturni centar i sportske objekte. Imale smo priliku posjetiti i  Cieszyn - mali povijesni gradić na granici sa Češkom Republikom. Sudjelovale smo i na organiziranom razgledavanju starog grada u Krakowu te posjetile “Wieliczka” - veličanstveni rudnik soli.
   
  
 
Isprobale smo i neka od tradicionalnih poljskih jela: juhe „Žurek“ (poljska varijanta prežgane juhe s jajima, kobasicama i kiselim vrhnjem)  Baršć“ (poljska juha od cikle)  „Pierogi“ – meki jastučići od tijesta, nalik talijanskim raviolima, punjenim povrće, sirom ili mesom te „Zapjekanke“ - varijanta toplih sendviča napravljenih na kruhu sa različitim dodacima (dimljeni sir, gljive…).
 
 
 
Zadnji dan „job shadowing“ zajedno s ravnateljicama, odgojiteljicama i učiteljicama održani je evaluacijski sastanak i podjela certifikata.
 
 
 
Dijelovi koje bismo izdvojile iz sustava ranog odgoja i obrazovanja u Poljskoj:
 
 

ZAVRŠNA KONFERENCIJA EU PROJEKTA
 
U prostorima dječjeg vrtića Jarun održana je 15. rujna 2017. završna konferencija EU projekta KA1 „Dijete i strani jezik u dječjem vrtiću – novi pristupi učenju“ čiji je nositelj vrtić Jarun. Partner u projektu bio je vrtić „Zespot Szkolno-Przedszkolny iz Poljske.  U projektu u trajanju od godinu dana (12.09.2016. – 11.09.2017.) radilo se o „job shadowing“ aktivnosti, tj. promatranju odgojno-obrazovne prakse drugog vrtića.  Pozivu na konferenciju odazvali su se ravnatelji, stručni suradnici i odgojitelji dječjih vrtića. Članovi tima prezentirali su iskustvo provođenja projekta,  ciljeve,  aktivnosti  provedene prije i poslije mobilnosti te dugoročne pozitivne ishode projekta za odgojno-obrazovnu vrtića Jarun.

 


 


 

Ispiši stranicu