Dokumenti

 
UPRAVNO VIJEĆE
Poslovnik o radu Upravnog vijeća.pdf
Pristup informacijama o radu Upravnog vijeća.pdf
Izvod sa 2. sjednice Upravnog vijeća.pdf
IZVOD IZ ZAPISNIKA OD 01.03.2022.pdf


ODLUKE
Odluka o imenovanju osobe zadužene za praćenje potrošnje energije.docx
Odluka o imenovanju povjerenika za otpad.docx
Odluka o sluzbeniku informiranja.pdf
Odluka o službeniku za zaštitu podataka.docx
Zaštita podataka.pdf

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
Financijsko izvješće za 2018. godinu.pdf
Financijsko izvješće za 2019. godinu. xls 
Financijsko izvješće 2020.pdf
Potvrda o financijskom izvješću za 2020.pdf
Financijsko izvješće 2021. godinu.pdf
Bilješke uz financijsko izvješće za 2021. godinu.pdfPRAVILNICI
Pravilnik o upisu u vrtić 2021-2022.pdf

GODIŠNJI PLAN
GODIŠNJI PLAN DV JARUN 2020.-2021.pdf
GODIŠNJI PLAN DV JARUN 2021.-2022.pdf

GODIŠNJE IZVJEŠĆE
Godišnje izvješće 2020.-2021.pdf

KURIKULUM
KURIKULUM DV JARUN 2020.-2021.pdf

GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZPPI
Izvjesce ZPPI za 2020.pdf

Ispiši stranicu