Dokumenti

 
UPRAVNO VIJEĆE
Pristup informacijama o radu Upravnog vijeća.pdf
Izvod sa 2. sjednice Upravnog vijeća.pdf
Izvod iz zapisnika od 01.03.2022.pdf
Izvod iz zapisnika Upravnog vijeća od 26.04.2022.pdf
Rješenje o upisu 2022-2023.pdf
Izvadak iz zapisnika 5. sjednice Upravnog vijeća od 6.6.2022.pdf
Izvadak sa 8.sjednice Upravnog vijeća.pdf
Izvadak iz zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 06.10.2022.pdf
Izvod iz zapisnika(10) 27.10.2022.pdf
Izvod iz zapisnika sa 11. sjednice Upravnog vijeća.doc
Izvod iz zapisnika sa 15.sjednice Upravnog vijeća od 30.01.2023.pdf
Poziv na 17.sjednicu Upravnog vijeća.pdf
Izvadak iz zapisnika sa 17.sjednice održane 27.03.2023.pdf
Izvadak iz zapisnika sa 18. sjednice Upravnog vijeća 14.04.2023.pdf
Izvadak iz zapisnika sa 19. sjednice Upravnog vijeća 15.05.2023.pdf
Izvadak iz zapisnika s 20.sjednice Upravnog vijeća.pdf
Izvadak iz zapisnika s 21. sjednice Upravnog vijeća.pdf
Izvadak iz zapisnika s 22. sjednice Upravnog vijeća.pdf
Izvadak iz zapisnika s 23. sjednice Upravnog vijeća.pdf

ODLUKE
Odluka o imenovanju osobe zadužene za praćenje potrošnje energije.docx
Odluka o imenovanju povjerenika za otpad.docx
Odluka o sluzbeniku informiranja.pdf
Zahtjev za pristup informacijama.pdf
Odluka o službeniku za zaštitu podataka.docx
Zaštita podataka.pdf

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
Financijsko izvješće za 2018. godinu.pdf
Financijsko izvješće za 2019. godinu. xls 
Financijsko izvješće 2020.pdf
Potvrda o financijskom izvješću za 2020.pdf
Financijsko izvješće 2021. godinu.pdf
Bilješke uz financijsko izvješće za 2021. godinu.pdf
Referentna stranica 2022-pot.pdf
Bilješke 2022.doc DOP.pdf
Referentna stranica 2023.pdf
Obrasci financijskih izvjestaja v 8.0.3.xlsx
Izvjesce-RVI-30.06.IZVORI.pdf
Realizacija proračuna - zbirno.pdf
Izmjena i dopuna financijskog plana za 2023.godinu.pdf

PLAN KLASA
Plan klasa 2021.pdf
Plan klasa 2023.pdf

PRAVILNICI
Pravilnik -promicanje spoznaje o štetnosti duhanskih proizoda za zdravlje.pdf
Pravilnik o radu 2014.pdf
Izmjene i dopune pravilnika o radu usvojene 02.10.2015.pdf
Izmjene i dopune pravilnika o radu usvojene 01.01.2015.pdf
Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe Dječjeg vrtića Jarun.pdf
Pravilnik o radnoj obući i odjeći.pdf
Pravilnik o zaštiti na radu.pdf
Pravilnik o zaštiti od požara.pdf
Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću.pdf
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu iz 1999.pdf

UPIS DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI 
Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće kojima je osnivač Grad Zagreb.pdf
Pravilnik o upisu djece 
Plan upisa djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za 2023.-2024. u DV Jarun.pdf
Ponuda posebnih programa u DV Jarun za 2023 2024.pdf
KONAČNI REZULTATI UPISA U PED.GOD.2023.2024..pdf
OBAVIJEST O REZULTATIMA UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ JARN U PEDAGOŠKU GODINU 2023.-2024. (UKUPNO).pdf

POSLOVNICI
Poslovnik o radu Upravnog vijeća.pdf
Poslovnik o radu odgojiteljskog vijeća.pdf


GODIŠNJI PLANOVI
Godišnji plan dv Jarun 2020.-2021.pdf
Godišnji plan dv Jarun 2021.-2022.pdf
Godišnji plan dv Jarun 2022.-2023.pdf

GODIŠNJA IZVJEŠĆA
Godišnje izvješće 2020.-2021.pdf
Godišnje izvješće 2021.- 2022.pdf
Godišnje izvješće vrtića 2022.-2023.pdf

KURIKULUM
Kurikulum dv Jarun 2020.-2021.pdf
Kurikulum dv Jarun 2022.-2023.pdf

GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZPPI
Izvjesce ZPPI za 2020.pdf
Godisnje_izvjesce pristup informacijama za 2022.pdf

Ispiši stranicu