Naše kuće

Domagoj - središnja kuća
Bartolići 39A
tel: 01/36 59 800
fax: 01/36 59 801

 

*   jutarnje dežurstvood 6:30 do 7:30 sati

*   redovni rad skupina: od 7:30 do 17:00 sati

*   popodnevno dežurstvo: od 17:00 do 17:30 (po potrebi dulje)

*   7 odgojnih skupina primarnog programa

*   2 odgojne skupine sportskog programa

*   1 odgojna skupina sa programom na njemačkom jeziku

*   1 skupina programa prema koncepciji Marije Montessori - vrtić

*   1 skupina programa prema koncepciji Marije Montessori - jaslice

*    djeca od 1. do 7. godine

 

Tomislav - područna kuća
Martina Pušteka 14
tel: 01/36 32 216
tel/fax: 01/36 39 762

*  jutarnje dežurstvood 6:30 do 7:30 sati

*  redovni rad skupina: od 7:30 do 17:00 sati

*  popodnevno dežurstvo: od 17:00 do 17:30 (po potrebi dulje)

*  10 odgojnih skupina primarnog programa

* djeca u dobi od 1. do 7. godine

* 1 odgojna skupina posebno organiziranog programa Predškole
 

Jelena - područna kuća
Hrvoja Macanovića 5
tel: 01/30 11 122

*  jutarnje dežurstvo  od 7:00 do 7:30 sati

*  redovni rad skupina: od 7:30 do 17:00 sati

*  popodnevno dežurstvo: od 17:00 do 17:30 sati

* 1 odgojna skupina programa prema koncepciji Marije Montessori

* mješovita skupina (djeca u dobi od 3. do 7. godine)

 

Katarina - područna kuća
Antuna Stipančića 12
tel: 01/36 35 890

*   jutarnje dežurstvo: od 6:30 do 7:30 sati

*   redovni rad skupina: od 7:30 do 16:30 sati

*   popodnevno dežurstvo: od 16:30 do 17:30 sati

*  2 odgojne skupine primarnog programa - jaslice

*  djeca od  1. do 3. godine

 

Krešimir - područna kuća
Ante Pandakovića 2
tel: 01/38 32 639

*    jutarnje dežurstvo: od 6:30 do 7:30 sati

*    redoviti rad skupina: od 7:30 do 17:00 sati

*    popodnevno dežurstvo: od 17:00 do 17:30 (po potrebi dulje)

*    5 odgojnih skupina primarnog programa

*    1 odgojna skupina s engleskim programom

*    djeca od  1. do 7. godine

 

Zvonimir - područna kuća
Hrgovići 20
tel: 01/36 36 376

*  jutarnje dežurstvo:od  6:00 do 7:30 sati

*  redoviti rad skupina: od 7:30 do 17:00 sati

*  popodnevno dežurstvo: od 17:00 do 17:30 (po potrebi dulje)

*  4 odgojnih skupina primarnog programa

* 1 odgojna skupina s engleskim programom

*  djeca od  2. do 7. godine

 

Dora - područna kuća
Hrgovići 63
tel: 01/38 30 209

*   jutarnje dežursvo: od 6:30 do 7:30 sati

*   redoviti rad skupina: od 7:30 do 17:00 sati

*   popodnevno dežurstvo: od 17:00 do 17:30 sati (po potrebi dulje)

*   3 odgojne skupine primarnog programa

*   djeca od  3. do 7. godine 


Ispiši stranicu